user

Konferencja MIDI 2021

Instytut Badań Systemowych PAN jest współorganizatorem konferencji naukowej zatytułowanej  9th Machine Intelligence and Digital Interaction (MIDI 2021), która odbędzie się w trybie wirtualnym w dniach 9-10 grudnia 2021 r. Termin nadsyłania referatów upływa 4 października 2021 r. Zachęcamy do udziału w konferencji i odwiedzania jej strony.

Czołowe pozycje naukowców z IBS PAN w rankingu informatyków

W popularnym rankingu informatyków z całego świata Guide2Research, sporządzonym na podstawie h-indexu, liczby cytowań oraz liczby wpisów w DBLP (zgodnie ze stanem na dzień 8 lipca 2021 roku) znajduje się 12 naukowców z Polski. Wśród nich 4 osoby to naukowcy zatrudnieni w IBS PAN (w kolejności pozycji w rankingu): Profesor Roman Słowiński (pierwsza afiliacja Politechnika
Czytaj więcej

Konferencja FedCSIS w wykazie CORE

Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy wiadomość, że jedna ze współorganizowanych przez nasz Instytut konferencji –  Conference on Computer Science and Intelligence Systems – została zamieszczona w wykazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE), w kategorii B. Oznacza to, że w kolejnych ministerialnych wykazach  czasopism i materiałów konferencji, konferencja FedCSIS będzie dobrze punktowana. Gratulacje
Czytaj więcej

HORYZONT 2020 – projekt RUC-APS

W ramach konsorcjum międzynarodowego Instytut realizuje projekt RUC-APS w programie  H2020-MSCA-RISE-2015, HORYZONT 2020, zatytułowany:  Enhancing and implementing Knowledge based ICT solutions within high Risk and Uncertain Conditions for Agriculture Production Systems Kierownikiem projektu po stronie Instytutu jest prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk. Celem projektu jest opracowanie nowych modeli podejmowania decyzji oraz opartych na nich
Czytaj więcej

TraDE-OPT – projekt MSCA ITN w programie HORYZONT 2020

Instytut bierze udział w realizacji projektu o akronimie TraDE-OPT, zatytułowanego: Training data-driven experts in optimization Kierownikiem projektu po stronie Instytutu jest prof. dr hab. Ewa Bednarczuk. Projekt ten jest realizowany w ramach programu Marie Skłodowska Curie Action (MSCA) Innovative Training Network (ITN) i obejmuje zaangażowanie 15 doktorantów w procesie kształcenia poprzez prowadzenie badań w zakresie
Czytaj więcej

Assist-IoT: projekt w obszarze Internetu Rzeczy (HORYZONT 2020)

W ramach programu Horyzont 2020 Instytut uczestniczy w realizacji projektu o akronimie Assist-IoT, zatytułowanego: Architecture for Scalable, Self-*, human-centric, Intelligent, Secure, and Tactile next generation IoT Kierownikiem projektu po stronie Instytutu jest dr hab. inż. Maria Ganzha, profesor instytutu. Profesor Maria Ganzha pełni również rolę koordynatora technicznego projektu na poziomie całego konsorcjum. Celem badań prowadzonych
Czytaj więcej

Skip to content