Slawomir Zadrozny
Prof. dr hab. Sławomir Zadrożny
Dyrektor
profesor
Instytut Badań Systemowych
Polska Akademia Nauk
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
Telefon: (+48) 22 3810275
Fax: (+48) 22 3810103
E-mail: Slawomir.Zadrozny(at)ibspan.waw.pl

Zainteresowania naukowe:

wersja anglojzyczna

Moje publikacje w OpenAlex ()