Seminarium
WYBRANE ZAGADNIENIA STATYSTYKI
Wtorki, godz. 12:15,  Gmach Wydziału MiNI,  sala 103
Najbliższe spotkania:      
20.II.2018   Magdalena Proć - Bagplot - dwuwymiarowy wykres skrzynkowy
20.II.2018   Magda Prokopczuk - Metody wyznaczania kwantyli próbkowych
27.II.2018   Maciej Kurek - Estymator wariancji minimalizujący błąd średniokwadratowy
27.II.2018   Joanna Jabłońska - O związku między średnią i wariancją próbkową
Serdecznie zapraszam
    Przemysław Grzegorzewski
Rok akademicki 2017/2018
Rok akademicki 2016/2017
Rok akademicki 2015/2016
Rok akademicki 2014/2015
Rok akademicki 2013/2014
Rok akademicki 2012/2013
Rok akademicki 2011/2012