Seminarium
WYBRANE ZAGADNIENIA STATYSTYKI
Wtorki, godz. 12:15,  Gmach Wydziału MiNI,  sala 210
Najbliższe spotkania:      
15.V.2018   Ilona Bednarz - Problem wyboru sekretarki
15.V.2018   Justyna Borek - Uogólniona reguła 3-sigmowa
22.V.2018   Paulina Grudzińska - O testowaniu normalności rozkładu
22.V.2018   Michał Maciąg - O estymacji parametrów rozkładu gamma
29.V.2018   Magdalena Przesmycka - Co łączy analizę składowych głównych z analizą regresji?
Serdecznie zapraszam
    Przemysław Grzegorzewski
Rok akademicki 2017/2018
Rok akademicki 2016/2017
Rok akademicki 2015/2016
Rok akademicki 2014/2015
Rok akademicki 2013/2014
Rok akademicki 2012/2013
Rok akademicki 2011/2012