STATYSTYKA MATEMATYCZNA II
Prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
 

      Serdecznie witam Państwa na stronie poświęconej zajęciom ze Statystyki Matematycznej II