Rok akademicki 2017/2018:
DataReferent Tytuł
8.VI.2018 Hossein Yazdani (Politechnika Wroclawska) Bounded fuzzy possibilistic method of critical objects processing in machine learning
23.II.2018 Piotr Nowak Uogólnione wersje MV-algebraicznego centralnego twierdzenia granicznego - aspekty teoretyczne
26.I.2018 Jin Hee Yoon (Sejong University, South Korea) Fuzzy and nonparametric methods in regression analysis
27.X.2017 Magdalena Szymkowiak (Politechnika Poznańska) Charakteryzacje rozkładów prawdopodobieństwa za pomocą wybranych funkcji z teorii niezawodności