Rok akademicki 2016/2017:
DataReferent Tytuł
7.IV.2017 Andrzej Wójtowicz (UAM) Grupowa klasyfikacja danych niekompletnych - podejście nieimputacyjne z zastosowaniem we wspomaganiu diagnostyki guzów jajnika
18.XI.2016 Barbara Pękala (Uniw. Rzeszowski) Uogólnione złożenie we wnioskowaniu przybliżonym dla nieprecyzyjnych danych przedziałowych
4.XI.2016 Krzysztof Rudaś (Wydz. MiNI PW) Własności estymatora Lasso w modelu liniowym z zależnymi błędami
28.X.2016 Karol Opara Rangowe współczynniki korelacji i ich uogólnienia dla danych przedziałowych