Rok akademicki 2006/2007:
DataReferent Tytuł
26.VI.2007 Joanna Jarosz-Nowak (Politechnika Wrocławska) Modele oceny stopnia zgody pomiędzy dwoma ekspertami z wykorzystaniem współczynników kappa
12.VI.2007 Janusz Sobecki (Politechnika Wrocławska) Rekomendacja interfejsu użytkownika w adaptacyjnych webowych systemach informacyjnych
24.IV.2007 Eugeniusz Toczyłowski (Politechnika Warszawska) Mechanizmy efektywności i konkurencyjności na rynku energii
20.III.2007 Leszek Klukowski Porządkowanie i grupowanie obiektów jako zagadnienie estymacji statystycznej
27.II.2007 Leszek Knopik (ATR Bydgoszcz) Tworzenie mieszanin rozkładów prawdopodobieństwa z jednomodalną funkcją intensywności uszkodzeń
17.X.2006 Grażyna Siedlecka Analiza porównawcza klimatów biznesowych państw europejskich przy wykorzystaniu metod gradacyjnych
3.X.2006 Olgierd Hryniewicz Wnioskowanie statystyczne w weibullowskich modelach niezawodnościowych z wykorzystaniem informacji pochodzących z różnych zbiorów danych