Rok akademicki 2005/2006:
DataReferent Tytuł
22.V.2006 Karina Daniel, Piotr Kulczycki Algorytm wspomagania decyzji dotyczącej strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej
11.IV.2006 Wiesław Szczesny i Emilia Jarochowska (SGGW) Gradacyjna analiza danych
4.IV.2006 Leszek Knopik (ATR Bydgoszcz) Klasy funkcji niezawodności i ich własności
7.III.2006 Sebastian Szymański (Politechnika Szczecińska) Integracja metod klasyfikacji odkrywania wiedzy w systemie ekspertowym
21.II.2006 Karol Andrzejczak (Politechnika Poznańska) Prognozowanie przyczyny uszkodzenia systemu
7.II.2006 Stefano Mainardi Decomposition of conditional variance persistence through frequency-domain Markov chains
17.I.2006 Jolanta Jarnicka (Uniwersytet Jagielloński) Estymacja gęstości - metoda dwukrokowa
22.XI.2005 Piotr Nowak i Maciej Romaniuk Wycena instrumentów pochodnych związanych z protokołem z Kyoto
8.XI.2005 Paweł Sewastianow i Marek Dolata (Politechnika Częstochowska) Optymalizcja dystrybucji w warunkach niepewności