Rok akademicki 2004/2005:
DataReferent Tytuł
21.VI.2005 Paweł Sewastianow (Politechnika Częstochowska) Numerical methods for interval and fuzzy number comparison based on the probabilistic approach and Dempster-Shafer theory
24.V.2005 Edward Korczak Metody obliczania częstości uszkodzeń monotonicznych systemów wielostanowych
10.V.2005 Edward Korczak Reprezentacje binarne systemów wielostanowych
19.IV.2005 Leszek Knopik (ATR Bydgoszcz) Optymalizacja zysku w systemach semi-Markowa dla różnych rodzajów starzenia się systemu
15.IV.2005 Lotfi A. Zadeh (University of California, Berkeley) Toward a General Theory of Uncertainty
5.IV.2005 Ryszard Motyka Klasyfikator doświadczalnych rozkladów prawdopodobieństwa
1.III.2005 Bernd Reusch (University of Dortmund) On rational preference structures
1.III.2005 Tatiana Jaworska Odpowiedniość punktów stereopary
15.II.2005 Łukasz Kociuba (SAS) Prezentacja nowej architektury SAS9
30.XI.2004 Zbigniew Nahorski, Joanna Horabik Sprawdzanie limitów i handel pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń przy dużej niepewności emisji
16.XI.2004 Waldemar Jęda i Zbigniew Nahorski Statystyczne modele dynamiki emisji dwutlenku węgla
2.XI.2004 Anna Olwert Badania odporności estymatorów na odstępstwa od założeń o niezależności obserwacji w próbie w uogólnionym rozkładzie wykładniczym