Seminarium
STATYSTYKA i ANALIZA DANYCH
Instytut Badań Systemowych PAN
Najbliższe spotkania:      
10.V.2019godz. 12:15, sala 200
Olga Kamińska
Zastosowanie sieci Kohonena zbudowanej dla cech akustycznych z sygnału mowy w celu predykcji zmiany stanu choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
Serdecznie zapraszam
    Przemysław Grzegorzewski
Rok akademicki 2018/2019
Rok akademicki 2017/2018
Rok akademicki 2016/2017
Rok akademicki 2015/2016
Rok akademicki 2014/2015
Rok akademicki 2013/2014
Rok akademicki 2012/2013
Rok akademicki 2011/2012
Rok akademicki 2010/2011
Rok akademicki 2009/2010
Rok akademicki 2006/2007
Rok akademicki 2005/2006
Rok akademicki 2004/2005