Dr hab. Przemysław Grzegorzewski,
prof. IBS PAN

Instytut Badań Systemowych
Polska Akademia Nauk
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa

in English english version
Pokój: 217 (II piętro)
Telefon: +(48) 22 381 02 07
Fax: +(48) 22 381 01 05
E-mail: pgrzeg@ibspan.waw.pl


Przemysław Grzegorzewski

| Lista publikacji | Materiały dydaktyczne | Seminarium SiAD | Konferencje | Wydział MiNI | Różności |

Zainteresowania naukowe:

 • Statystyka matematyczna
 • Teoria zbiorów rozmytych
 • Analiza danych
 • Statystyczna kontrola jakości

Działalność dydaktyczna:

 • Statystyka matematyczna
 • Statystyczne metody wspomagania decyzji
 • Rachunek prawdopodobieństwa

Działalność naukowa:

 • Organizator konferencji: SMPS 2014; Statystyka Matematyczna - Wisła 2011; WSIM 2010; ISQC'04; WISSC 2004; WISIS 2004; WISSC 2003; SMPS 2002; Statystyka Matematyczna - Wisła 2001; EYSM'97
 • Członek Rady Naukowej IBS PAN
 • Profesor nadzwyczajny na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
 • Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej
  Akademii Nauk