Istnieją trzy możliwe warianty realizacji prac z wykorzystaniem wersji użytkowej pakietu DIANA. Każdy z nich przewiduje zakup licencji. Umowa licencyjna nie zawiera ograniczenia czasu jej ważności ani też ograniczeń na liczbę instalacji u licencjobiorcy. Obecnie dostępny jest pakiet DIANA-9 (koszt licencji 18.000,- PLN). W IV kwartale 2004 r będzie dostępny pakiet DIANA-11.

Wariant I

Wariant II

Wariant IIIPo złożeniu zamówienia zostaje podpisana umowa licencyjna.
W przypadku wariantów II i III zawierana jest dodatkowa umowa na prace wykonywane przez zespół licencjodawcy.

Harmonogram realizacji prac
Dlaczego właśnie DIANA