Orientacyjny harmonogram realizacji prac i uzyskiwane wyniki na poszczególnych etapach:

A. Wprowadzanie danych pierwotnych (struktura, obsada)

B. Ankietyzacja zadań i wprowadzenie do Bazy Danych

C. Wprowadzenie powiązań do Bazy Danych

D. Weryfikacja wprowadzonych danych

E. Wprowadzenie drzewa celów

F. Ostateczna weryfikacja danych (uzyskanie kompletnego modelu)Razem (A-F): 29-38 tygodni

G. Ostateczna diagnoza - projekt usprawnień

H. Wariantowe projektowanie nowej struktury

I. Opracowanie wniosków końcowych - projekt wdrożeniowy


Uwagi:

1. W powyższym zakresie prac nie uwzględniono ewentualnych badań psycho-socjologicznych (czas realizacji będzie zależał od obszaru - czy będą dotyczyły wszystkich badanych stanowisk, czy też tylko wybranych; średni czas badania 1 stanowiska wynosi 1 godzinę). Realizacja tych badań może być prowadzona równolegle z etapami "B" - "D" nieznacznie podwyższając ich koszt (około 10 %).

2. W powyższym zakresie prac nie uwzględniono również ewentualnego wstępnego projektowania Systemu Informowania Kierownictwa (SIK/MIS); czas realizacji zależy od liczby końcowych użytkowników (ścisłe kierownictwo) i przeciętnie wynosi około 2 miesięcy. Realizacja tych badań może być prowadzona równolegle z etapami "C" - "F" nieznacznie podwyższając ich koszt (około 5 %).

3. Czas pełnej ankietyzacji i weryfikacji jednego stanowiska waha się w bardzo szerokim zakresie (od 6 godzin do ?!?), dlatego przyjęto wynikającą z praktyki inną zasadę szacowania pracochłonności tych czynności.