Odsyłacz do polskiej wersji

Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej
Magister inżynier elektronik, specjalność - automatyka
Doktor nauk technicznych
Doktor habilitowany w dziedzinie informatyki
Profesor nauk technicznych
strona Quantitative Pareto Analysis by Cone Separation Technique strona Soft Computing for Complex MCDM strona Wielokryterialne Podejmowanie Decyzji - Obliczenia Miękkie dla Złożonych Problemów Decyzyjnych Multiple Criteria Decision Making by Multiobjective Optimization – A Toolbox

strona Rankingi

Ignacy Kaliszewski od 1971 roku pracuje w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, gdzie uzyskał stopnie naukowe.
Jest również profesorem w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień optymalizacji, wielokryterialnego podejmowania decyzji, komputerowych systemów wspomagania decyzyjnego, identyfikacji, pomiaru i zarządzania ryzykiem w jednostkach gospodarczych.

Swoje zainteresowania i osiągnięcia naukowe konfrontuje w konkretnych realiach gospodarczych.
 • W okresie 1994 - 1995 pracował jako analityk w Polskim Banku Rozwoju.
 • W latach 1995 - 1996 pracował przy tworzeniu Warszawskiej Giełdy Towarowej, w latach 1997 - 2003 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych przy tworzeniu systemu rozliczeń dla obrotu instrumentów pochodnych na Giełdzie Papierów Wartościowych i Towarowej Giełdzie Energii.
 • W latach 2004 - 2005 był doradcą zarządu i kierownikiem programu wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej w Banku BISE.
 • W latach 2007 - 2008 pełnił funkcję Sekretarza Naukowego w Instytucie Maszyn Matematycznych.
 • W latach 2008 - 2009 był pełnomocnikem Prezesa Zarządu, a w latach 2009 - 2010 pełnił obowiązki Dyrektora Biura Naukowego w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji S.A.
Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, 3 monografii:
 • (Quantitative Pareto Analysis by Cone Separation Technique, Kluwer, 1994,
 • Soft Computing for Complex Multiple Criteria Decision Making, Springer, 2006; autorskie tłumaczenie na język polski: Wielokryterialne    Podejmowanie Decyzji; obliczenia miękkie dla złożonych problemów decyzyjnych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008,
 • Multiple Criteria Decision Making by Multiobjective Optimization – A Toolbox (Springer 2016), wspólnie z J. Miroforidisem i  D. Podkopayevem,
 • oraz ponad 30 artykułów popularyzatorskich z zakresu zarządzania ryzykiem w finansach i obrotu energią elektryczną.

  Jest członkiem założycielem, a obecnie Vice Prezesem, Polskiej Sekcji The Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS), członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, oraz Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych.

  Uprawia amatorsko jeździectwo, tenis, narciarstwo, żeglarstwo i nurkowanie w akwalungu.
    Computer-supported decision making: multiple criteria perspective, Warsaw School of Information Technology textbook

   

  Biobjective Multidimensional Knapsack Problems

   

  Singleobjective Multidimensional Knapsack Problems
  Publikacje Wykłady dla studentów Galeria ZPM
  Początek strony