Recenzje

Grushka-Cockayne, Y. 2007. Book review: Kaliszewski, Ignacy. 2006. Soft computing for complex multiple criteria decision making. Interfaces, 37(6), 588–59. Kliknij aby przejśc do tekstu recenzji.
Marcin Malawski, Recenzja książki Ignacego Kaliszewskiego „Wielokryterialne Podejmowanie Decyzji - Obliczenia Miękkie dla Złożonych Problemów Decyzyjnych”. Decyzje, 9, 2008.