O książce

Książka ta koncentruje się na dostarczeniu narzędzi technicznych (metod formalnych, matematycznych, algorytmicznych) pozwalających decydentowi stosującemu metodykę Wielokryterialnego Podejmowania Decyzji (WPD) na uniknięcie pracochłonnych obliczeń optymalizacyjnych. Jest to znacząca różnica w porównaniu z innymi znanymi dotychczas podejściami do problemów WPD, gdyż obliczenia optymalizacyjne do chwili obecnej były niezbędnym, lecz ograniczającym zakres zastosowań elementem interaktywnych metod i algorytmów WPD.

W książce ograniczenia te zostały usunięte przez redukcję złożoności obliczeniowej problemów WPD i konsekwentnie zastosowanie obliczeń przybliżonych - miękkich – do najważniejszych klas metod rozwiązywania problemów WPD. Pozwoliło to na zaprezentowanie metod WPD w ramach jednego wspólnego i przystępnego dla szerokiego kręgu potencjalnych użytkowników metod WPD schematu. Dodatkowym, zamierzonym celem książki było wyzwolenie impulsu dla szerszego rozwoju i zastosowań metod WPD.

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, studentów studiów doktoranckich i studiów II stopnia, a także dla praktyków mających do czynienia ze złożonymi problemami decyzyjnymi.