Dane bibliograficzne

Wielokryterialne Podejmowanie Decyzji - Obliczenia Miękkie dla Złożonych Problemów Decyzyjnych

Wydawnictwa Naukowo Techniczne

Kaliszewski, Ignacy

2008, 154 s., 48 ilustr., 18 tabl., oprawa miękka

ISBN: 978-83-204-3396-8