Pracownia Systemów Inteligentnych
pokój: 304 (III piętro)
telefon: +(48) 22 38 10 223
fax (do instytutu): +(48) 22 38 10 105
e-mail: Tatiana.Jaworska@ibspan.waw.pl

|Zainteresowania naukowe:

  • Rozpoznawanie obrazów - obrazowe bazy danych
  • Stereowizja
  • Poszukiwanie odpowiedniości punktów stereopary
  • Grafika komputerowa 3D
  • Geograficzne systemy informacyjne GIS
  • Analiza falkowa
  • Zbiory rozmyte