| Zajęcia dydaktyczne

  • wykład dla studium doktoranckiego z dn. 3.07.2010 "Przetwarzanie obrazu. Przegląd z uwzględnieniem obrazowej bazy danych" >> Wersja PDF
  • wykład dla studium doktoranckiego z dn. 21.01.2012 "Zastosowania obliczeń inteligentnych
  • do wyszukiwania w obrazowych bazach danych" >> Wersja PDF
  • wykład inauguracyjny dla studium doktoranckiego z dn. 20.10.2012 "The problem of classification in Content-Based Image Retrieval systems" >> Wersja PDF
  • Wyszukiwanie informacji tekstowej (SWT) - lab. II sem. 2010/11
  • Wyszukiwanie informacji tekstowej (SWT) - lab. II sem. 2013/14
  • Wyszukiwanie informacji tekstowej (SWT) - lab. II sem. 2014/15

| Prace inżynierskie

  • Bartłomiej Lipiński: "System e-learningowy wspomagający proces nauki programowania oraz algorytmiki", 2017, WIT
  • Paulina Gul: "Zaprojektowanie i implementacje klasyfikatora opartego na drzewach binarnych dla obrazowej bazy danych", 2017, WIT

| Inne

  • Kierownik stażu realizowanego w ramach projektu PO KL 04.01.01-00-051/10-00 "Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania" 1.09-31.12.2015 prowadzonego w IBS PAN.