| Przebieg kariery zawodowej

 • Instytut Badań Systemowych PAN
  Adiunkt (od 2001)
 • Instytut Badań Systemowych PAN
  Asystent (1996-2001)
 • Państwowy Inspektorat Ochrony Środowiska
  Główny Specjalista ds. nadzoru informatycznego nad bazami danych
  państwowego monitoringu środowiska (1992-1996)

| Udział w pracach badawczych:

 • Stypendium IIASA Young Scientists Summer Program w International Institute for Applied Systems Analysis, w Laxenburgu, w Austrii, czerwiec - sierpień 1998
 • Grant KBN Nr 7T11C04520 (promotorski) "Zastosowanie transformacji falkowej do poszukiwania odpowiedniości w obrazach stereo", 2001
 • Wykonywanie map rozwoju strategicznego regionu Warszawy, 1996
 • Dołączenie danych GUS dotyczących gmin Polski do Arc/Info i prezentacja danych statystycznych w tym systemie GIS, 1997
 • Wykonywanie interfejsu GIS dla programu obliczającego prognozy zanieczyszczenia terenu Polski SO2 (prace statutowe IBS PAN), 1997-2000
 • Projektowanie obrazowej bazy danych nieruchomości, od 2005

| Wybieralne stanowisko w organizacjach

 • Reprezentantka asystentów w Radzie Naukowej IBS PAN w latach 2011-2014

| Członek komitetów programowych konferencji międzynarodowych

 • VISAPP 2014-2018 the International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, (a part of VISIGRAPP).

| Wykształcenie

 • Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Studia doktoranckie, kierunek informatyka
 • Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej
  Studia magisterskie. Specjalność: Automatyka i metrologia.

| Kursy doszkalające

 • Kursy oprogramowania ERDAS i ORTHOMAX
 • Kurs zaawansowany Arc/Info i kurs programowania w AML
 • Szkolenie pt: "Sposoby pozyskiwania środków na realizację projektów badawczych w ramach projektu komercjalizacja drogą do sukcesu" nr POLK.04.02.00-00-010/11
 • Staż w UPMC w Paryżu, we Francji, w ramach projektu "Komercjalizacja drogą do sukcesu" nr POLK.04.02.00-00-010/11, maj 2013

| Doświadczenie dydaktyczne