Ewa Bednarczuk, PhD

Organization of conferences and editorial services:

 

2007                 - guest editor, numer specjalny Control and Cybernetics dedykowany Profesorowi Stefanowi Rolewiczowi

                          wspólnie ze Zdzisławem Naniewiczem i Dariuszem Zagrodnym

2010                 - Symposium UKSW

2014                 - udział w komitecie progamowym 6th German-Polish Conference on Optimization, Wittenberg

2016                 - Symposium ’Stefan Rolewicz in memoriam’, Warszawa, Centrum Banacha wspólnie z Teresa, Regińska,

2017                 - organizacja 7th German-Polish Conference on Optimization (7th GPCO), wspólnie z Teresa, Regińska,

2017                 - guest editor ( wspólnie ze Stefanem Dempe) numeru specjalnego Optimization poświęconego

                          konferencji 7th GPCO