Ewa Bednarczuk, PhD

Advising:

 

2012-2016       - promotor - Dr Monika Syga, rozprawa doktorska p.t."Twierdzenia o minimaksie dla funkcji Φ-wypukłych i ich

                          zastosowania optymalizacji", praca obroniona 15 kwietnia 2016 na Wydziale MiNI PW

od 2013            -promotor - mgr Krzysztof Leśniewski - rozprawa pt. "Pochodne kierunkowe i subróżniczki odwzorowań stożkowo

                          wypukłych", przewód doktorski otwarty 17 listopada 2016 na Wydziale MiNI PW, planowane złożenie rozprawy,

                          grudzień 2017

od 2013            - promotor - mgr Przemysław Pyzel - rozprawa "Wielokryterialne zagadnienie  załadunku z wyborem z

                          zastosowaniem do problemu wyboru oprogramowania" przewód doktorski otwarty czerwiec 2013 przez Radę

                          Naukowa, IBSPAN

od 2014            - opiekun naukowy - mgr Krzysztof Rutkowski, przygotowywana rozprawa nt. "Metody rzutowe rozwiazywania

                          inkluzji różniczkowych" w ramach studiów doktoranckich na wydziale MiNI PW

od 2016            - opiekun naukowy - mgr Andrzej Ambroziewicz, Studia Doktoranckie IBSPAN

od 2016            - opiekun naukowy - mgr Cezary Nalborski, Studia Doktoranckie IBSPAN