Strona 
główna Aktualności O projekcie Publikacje Do pobrania

 


2015-12-02


Gold medal - Grand Prix Offered by Perm National Research Polytechnic University Exhibition of Innova, Bruxelles, 19th-21th November 2015

Smart ICT system for management of reliability, safety and operation of water supply and sewage systems

Gold medal

Inventor: Prof. Jan Studzinski - Research team lider

Company: Instytut Badań Systemowych PAN, INTERGRAPH Warszawa, GPW S.A. Katowice Poland

Section: Informatics : hardware and software.

Description: ICT system comprises five integrated modules implementing hydraulic monitoring in water supply company (SCADA module), water demand monitoring (CIS & AMR module), numeric map generation (GIS module), hydraulic calculations (Hydraulic models module), and mathematic modeling, optimization and approximation (MOSKAN-W & MOSUW calculation module). Modules contain a total of ca. 30 computer programs providing operational and strategic management of municipal water supply and sewage disposal system. The implementation of ICT system at the water-supply company aims at reduction in operating costs of water-supply and sewage system, improving reliability and safety of their operation, ensuring good quality of water supplied and sustainable growth of the company. Programs in the calculation module utilize descriptive, measurement and calculation data generated by SCADA, CIS & AMR, GIS and Hydraulic Models, and by means of multiple criteria optimization algorithms they carry out key tasks of comprehensive company management, assisting hydraulic optimization, operational control and planning of integrated water-supply and sewage system. Selected tasks carried out by ICT system are as follows: planning of monitoring systems for water-supply and sewage system; calibration of their hydraulic models; hydraulic calculations for both systems; optimization of pump station and intermediate pump stations operation in both systems; control of water intake stations, retention reservoirs and valves in the water-supply system; planning revitalizing, expansion and restructuring of water supply and sewage systems; detecting and identifying failures in both systems, including latent water leaks in water supply system. Presented ICT system, developed by the PAN Institute of System Research and company Intergraph Polska, is being implemented in a number of Poland’s water supply companies, in Mikolów, Glubczyce, and Katowice, and many more water supply companies are interested in implementing state-of-the-art ICT techniques and technologies assisting their organisation and comprehensive management of water supply and sewage systems.

http://www.brussels-innova.com


2015-11-30


Woda dla Śląska

W Dzienniku "Gazeta Prawna" z 30.11.2015 r. ukazała się informacja o stopniu realizacji projektu WDS. "W grudniu br. dobiegnie końca realizacja innowacyjnego projektu pn. "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego". Przedsięwzięcie realizowane przez IBS PAN oraz GPWSA (GPW) może zrewolucjonizować rynek krajowy i zagraniczny." Więcej można przeczytać na zamieszczonym poniżej skanie.
Źródło: Dziennik "Gazeta Prawna" z 30.11.2015 r.


2015-11-29


tytuł "Euro Symbol Innowacji 2015" dla IBS PAN

Mamy zaszczyt poinformować, że IBS PAN otrzymał nagrodę w programie wizerunkowym „Symbol 2015”, w kategorii „Innowacje”, prowadzonym w „Monitorze Biznesu”, niezależnym dodatku w „Rzeczpospolitej” oraz w „Monitorze Rynkowym”, niezależnym dodatku w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

„Symbol” to ogólnopolski medialny program promocyjny. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Program ten honoruje te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Celem programu „Symbol” jest, aby promując daną firmę mieć na myśli najlepszą, symboliczną jakość zarządzania i działania.

Zadaniem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw.


2015-11-25


Polska Nagroda Innowacyjności 2015 dla IBS PAN

Polska Nagroda Innowacyjności to program, którego pomysłodawcą jest Polska Agencja Przedsiębiorczości.

Jego celem jest nagrodzenie podmiotów działających na polskim rynku, których działalność cechuje innowacyjność oraz dbałość o sferę badawczo-rozwojową.

Nagrody są wyrazem uznania dla prowadzonej działalności i uhoronowaniem sukcesów.

Wręczenie nagród nastąpiło podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Brało w nim udział blisko 800 gości, 150 prelegentów, 24 konferencje branżowe – te liczby świadczą, że kongres organizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości można zaliczyć do najważniejszych wydarzeń biznesowo-naukowych w Polsce.

Innowacje wynikające z synergii nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne, perspektywa unijna 2014-2020, czy oferta inwestycyjna polskich samorządów – to najważniejsze kwestie, wokół których oscylowała tematyka kongresu.


2015-06-26


EUROSYMBOL 2015 - Nominacja

W dniu 26 marca 2015 r. w Monitorze Rynkowym pojawił się nowy artykuł o naszym projekcie - Woda na młyn innowacji

"Trwają prace nad kompleksowym systemem informatycznym, który w skuteczny sposób ma szansę rozwiązać zadania optymalizacji, projektowania, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi. Projekt realizują naukowcy z Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

(...) Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To, że projekt Woda dla Śląska jest realizowany pod okiem IBS, nie jest przypadkiem."

Więcej o projekcie


2015-03-20


Spotkania robocze stron realizujących Projekt W rmarcu 2015 r. w ramach projektu: "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego", odbyło się kolejne spotkanie robocze w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A w Katowicach.

Na poniższych zdjęciach przedstawiono mapę strategii GPW, biuro GPW, mapę sieci wodociągowej w Katowicach oraz zbiornik Dziećkowice.


2015-03-15


Nominacja do tytułu SIŁA POLSKICH INNOWACJI 2015!

W marcu prof. dr hab. Jan Studziński - kierownik projektu "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego" otrzymał list nominacyjny informujący, że Instytut Badań Systemowych PAN uzyskał nominację do tytułu SIŁA POLSKICH INNOWACJI 2015.

Jest to kolejny sukces projektu!

Dotychczasowe prace nad innowacyjnym systemem informatycznym "Woda dla Śląska" redakcja "Monitora Biznesu" nagrodziła EuroSymbolem Innowacji 2014, ponieważ praca naukowców z IBS w skuteczny sposób może rozwiązać zadania optymalizacji, projektowania, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi.

SIŁA POLSKI to nowy ogólnopolski medialny program promocyjny prowadzony przez wydawcę "Monitora Rynkowego", niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z "Dziennikiem Gazetą Prawną" i "Monitora Biznesu", niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z "Rzeczpospolitą". Jest to medialne wsparcie budowania dobrego, solidnego wizerunku naszych partnerów.

Celem programu jest umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw w oparciu o największe i najpoważniejsze w Polsce dzienniki: "Rzeczpospolita" i "Dziennik Gazeta Prawna".

W programie SIŁA POLSKI 2015 promowane są wysoka jakość, skuteczne zarządzanie, innowacyjność, ale także kultura pracy, dobre tradycje. Tytuły przyznawane są w oparciu o dostępne publicznie dane, opinie ekspertów i członków Kapituły Programu, wskaźniki ekonomiczne, ale także stabilność, perspektywy rozwoju, analizę SWOT, uzyskane wcześniej nagrody i wyróżnienia. Program promuje wysoką jakość i skuteczne zarządzanie, inwestycje strategiczne i modernizacyjne, ale także kulturę pracy i dobre tradycje.

Więcej o programie


2014-03-12


Spotkanie robocze stron realizujących Projekt

W ramach projektu: "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego", odbyło się kolejne spotkanie, poniżej przedstawione zostały zdjęcia wykonane na Śląsku.


2014-02-16


Patent na sukces - piszą o nas! Świat staje się coraz bardziej skomplikowany. Rozwój technologiczny, rozwój środków transportu, telekomunikacji i teleinformatyki spowodował, że stał się on jednym wielkim systemem połączonym złożonymi relacjami. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk zajmuje się rozwijaniem metod i algorytmów komputerowej analizy systemowej. Stosuje ją w wybranych obszarach, jak np. ochrona i inżynieria środowiska, energetyka, finanse, zdrowie, edukacja i kapitał ludzki, transport itp.

- W ostatnich latach opracowaliśmy lub jesteśmy w trakcie opracowywania rozwiązań informatycznych i systemów ICT do modelowania i optymalizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych pod nazwami: MOSUW, MOSKAN-W i WDS (dla sieci wodociągowych) oraz MOSKAN (dla sieci kanalizacyjnych), które są obecnie wdrażane w przedsiębiorstwach wodociągowych w Głubczycach, Mikołowie i w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągowym w Katowicach - mówi prof. dr hab. Jan Studziński (na zdjęciu poniżej), kierownik projektu z Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.


Wręczenie nagrody Euro Symbol INNOWACJI 2014, Monitor Biznesu 12-2014

Naukowcy z IBS w Warszawie zauważają, że aby mieć do czynienia z nowoczesnymi, przynoszącymi zyski i oszczędności firmami wodociągowymi, ich sytuacja musi ulec zmianie a informatyzacja przedsiębiorstwa wodociągowego powinna mieć charakter kompleksowy. Takie podejście odzwierciedla projekt badawczy "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego", realizowany obecnie w Instytucie Badań Systemowych PAN w ramach programu PO IG 01.03.01.

- Tworzony system ma otwartą budowę modułową a jej kluczowym elementem jest moduł informacji przestrzennej GIS, który generuje mapę numeryczną sieci wodociągowej. Oprócz GIS-u system składa się z takich modułów, jak moduł telemetryczny do monitoringu sieci, moduł billingowy do rejestracji ilości sprzedanej wody i archiwizacji użytkowników sieci wodociągowej, model hydrauliczny sieci oraz algorytmy optymalizacji wielokryterialnej - objaśnia prof. J. Studziński.

Ponadto w skład systemu, który Polacy tworzą jako pierwsi na świecie, wchodzi szereg dodatkowych programów zintegrowanych z wymienionymi modułami i wykonujących zadania cząstkowe związane z zarządzaniem siecią. Dotychczasowe prace nad innowacyjnym systemem informatycznym "Woda dla Śląska" redakcja "Monitora Biznesu" nagrodziła EuroSymbolem Innowacji 2014, ponieważ praca naukowców z IBS w skuteczny sposób może rozwiązać zadania optymalizacji, projektowania, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi.

Źródło: D. Brombosz, Patent na sukces, Monitor Biznesu 12-2014, http://monitorbiznesu.com.pl/patent-na-sukces.html.


2014-11-28


W poniedziałek, 24 listopada br., w Teatrze Śląskim w Katowicach odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomu EuroSymbol 2014. Instytut Badań Systemowycb PAN został laureatem programu EuroSymbol 2014 w kategorii INNOWACJI


2014-11-05


Tytuł EuroSymbol 2014 dla Instytutu Badań Systemowych!

Z wielką radością informujemy, że Instytut Badań Systemowych został Laureatem prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego programu EuroSymbol 2014, uzyskując tytuł "EuroSymbolu Innowacji 2014".


2014-11-05


Czysta woda, bo ze Śląska - piszą o nas!

Polscy naukowcy pod kierownictwem Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk pracują nad nowatorskim systemem informatycznym, który wspomoże zarządzanie złożonym systemem wodociągowym.

W kraju brakuje kompleksowego systemu informatycznego, który w skuteczny sposób rozwiązywałby zadania optymalizacji, projektowania, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi. Póki co mamy do czynienia z nierównomierną, niejednorodną i dosyć chaotyczną informatyzacją wodociągów. Już niebawem może się to zmienić dzięki pracy naukowców ze Śląska, Wrocławia, Bydgoszczy i Warszawy nad projektem "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcji i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego". - Obiektem badawczym jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, jedno z większych w Europie - mówi prof. dr hab. Jan Studziński, kierownik projektu z Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie. - Dobowa produkcja w tej spółce wynosi obecnie średnio 400 tys. m3, a woda dostarczana jest do około 3 mln mieszkańców Śląska. Problemy związane z zarządzaniem wynikają głównie z nadmiaru możliwości produkcyjnych w stosunku do obecnego zapotrzebowania na wodę oraz z eksploatacji przewymiarowanej i starzejącej się sieci dystrybucyjnej. Poprawna realizacja funkcji spółki winna opierać się na zoptymalizowaniu struktury wykorzystania źródeł i procesu dystrybucji wody. Właśnie temu ma służyć proponowany przez nas system informatyczny.


Zapraszamy do lektury całego artykułu: D. Brombosz, "Czysta woda, bo ze Śląska", Dziennik Gazety Prawnej, Monitor Rynkowy.


 

2014-10-12

 

Status realizacji projektu w podziela na zadania na dzień 31.12.2013 r.

Zadanie nr 1

Analiza stanu i potrzeb przedsiębiorstw wodociągowych w zakresie informatyzacji - 68%

 

Zadanie nr 2

Opracowanie modułu GIS, SCADA, CIS dla potrzeb GPW SA - 91%

 

Zadanie nr 3

Integracja modułów GIS, SCADA, CIS - 52,7%

 

Zadanie nr 4

Opracowywanie modułu modelu hydraulicznego dla systemu sieci wodociągowej - 30,7%

 

Zadanie nr 5

Opracowanie modułów optymalizacji sterowania i planowania wykorzystujących algorytmy optymalizacji jedno-i wielokryterialnej - 58,5%

 

 

Zadania, które będą realizowane w latach 2014-2015:

Zadanie nr 6

Dokumentacja techniczna systemu informatycznego

 

Zadanie nr 7

Kalibracja modelu hydraulicznego

 

Zadanie nr 8

Testowanie modułów optymalizacji, sterowania i planowania

 

Zadanie nr 9

Integracja opracowanych programów w ramach jednolitego systemu informatycznego

 

 


 

2013-12-07

 

Fotorelacja z kolejnego spotkania zorganizowana w ramach projektu "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego". Pracownicy IBS PAN realizujący projekt odwiedzili infrastrukturę wodociągową w Głubczycach. Zapoznali się z aktualnym stanem realizacji podobnego projektu. Wyjazd stworzył również możliwości do zapoznania się z historycznymi elementami systemu wodociągowego w Głupczycach.

 


 

2013-10-27

 

Spotkania robocze stron realizujących Projekt

 

W ramach projektu: "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego", odbyło się szereg spotkań.

 

W dniu 1.10.2013 odbyło się robocze spotkanie w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A w Katowicach. Tematem spotkania była realizacja zadania "Opracowanie modułów GIS, SCADA, CIS dla potrzeb GPW S.A". IBS PAN reprezentował kierownik projektu Profesor Jan Studziński oraz Bożena Żywiecka, GPW S.A - Zenon Szlęk. Firmę Integraph Polska Robert Bryłka i Krzysztof Zdanowski. W spotkaniu brał udział również pracownik Politechniki Wrocławskiej Patryk Wójtowicz.
 

 

 

 


 

 

 

 

 

   

Projekt rozwojowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.