Strona główna Aktualności O projekcie Publikacje Do pobrania

 

 

2014-10-06

 

Zapraszamy do pobrania publikacji i prezentacji, które są efektem prowadzonych prac w ramach projektu "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego".

 

 • System informatyczny wspomagający optymalizację i administrowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego,
  I. Zimoch, Z. Szlęk • DETECTION AND LOCALIZATION OF WATER LEAKS IN WATER NETS BY MEANS OF A MONITORING SYSTEM, HYDRAULIC MODEL AND NEURONAL NETWORKS,
  J. Studziński, I. Rojek • Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową,
  J. Studziński • Hydraulic modelling and calibration of the Upper Silesian Waterworks in Poland,
  P. Wójtowicz, A. Pawlak, J. Studziński • Automated meter reading for water demand forecast and hydraulic modelling of the municipal water distribution system in Mikołów, Poland,
  P. Wójtowicz, A. Pawlak, J. Studziński • DETECTION AND LOCALIZATION OF WATER LEAKS IN WATER NETS BY MEANS OF A MONITORING SYSTEM, HYDRAULIC MODEL AND NEURONAL NETWORKS,
  J. Studziński, I. Rojek • Integrated ICT system for management of large-scale water distribution network of Upper Silesian Waterworks in Poland,
  J. Studziński, P. Wójtowicz, I. Zimoch • Risk assessment methods of water supply system in terms of reliability and operation cost,
  I. Zimoch, J. Szymik-Gralewska • Drinking water quality aspect in ensuring the safety of water supply systems,
  I. Zimoch, E. Łobos, T. Żaba • ZASADY OPTYMALIZACJI NIEZAWODNOŚCI EKS- PLOATACJI STACJI UZDATNIANIA WODY
  THE PRINCIPLES OF RELIABILITY OPTIMIZATION OF DRINKING WATER TREATMENT PLANT'S OPERATION
  ,
  I. Zimoch, J. Szymik-Gralewska • Finding reliability measures for a water supply network by means of component state factorization and series-parallel aggregation,
  J. Malinowski • Algorytmy optymalizacji systemu ICT wspomagające zarządzanie siecią wodociągową,
  J. Studziński • Analiza systemów GIS dla przedsiębiorstw zarządzających rozległą infrastrukturą techniczną,
  J. Studziński, I. Zimoch, P. Wójtowicz • ICT system for SMART CITY management,
  R. Bryłka, K. Kazubski J. Studziński • Water network pumps control reducing the energy,
  J. Studziński, M. Kurowski • COMPUTER AIDED PLANING OF WATER NETS REVITALIZATION,
  J. Studziński, M. Kurowski • MOSKAN-W - eine WWW-Anwendung zur Modellierung und Planung von kommunalen Wassernetzen,
  A. Służalec, J. Studziński, A. Ziółkowski • WSPOMAGANE KOMPUTEROWO KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE MIEJSKIMI SIECIAMI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYMI
  COMPUTER AIDED COMPLEX MANAGEMENT OF MUNICIPAL WATER AND WASTEWATER NETWORKS
  ,
  J. Studziński, A. Służalec, A. Ziółkowski • SOME ALGORITHMS SUPPORTING THE WATER NETWORK MANAGEMENT BY USE OF SIMULATION OF NETWORK HYDRAULIC MODEL,
  J. Studziński, M. Kurowski • Concept of an Integrated ICT System for the Management of the Large-scale Water Distribution Network of the Upper Silesian Waterworks in Poland,
  J. Studziński, P. Wójtowicz, I. Zimoch • Planning of a water distribution network sensors location for a leakage isolation,
  M. Stachura, B. Fajdek • PLANOWANIE PUNKTÓW MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ W CELU WYKRYWANIA WYCIEKÓW
  PLANNING OF A WATER DISTRIBUTION NETWORK SENSORS LOCATION FOR A LEAKAGE ISOLATION
  ,
  M. Stachura, B. Fajdek • Integrated ICT system for management of large-scale water distribution network of Upper Silesian Waterworks in Poland,
  J. Studziński, P. Wójtowicz, I. Zimoch • Hydraulic modelling and calibration of the Upper Silesian Waterworks in Poland,
  P. Wójtowicz, A. Pawlak, J. Studziński; • Zintegrowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania siecią wodociągową,
  J. Studziński; • Detection and localization of water leaks in water nets by means of a monitoring system, hydraulic model and neuronal networks,
  J. Studziński, I. Rojek • New technologies – discover Poland.


 

 

 

 


 

 

 

 

 

   

Projekt rozwojowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.