Strona 
główna Aktualności O projekcie Publikacje Do pobrania

 

 

2015-12-02


Gold medal - Grand Prix Offered by Perm National Research Polytechnic University Exhibition of Innova, Bruxelles, 19th-21th November 2015

Smart ICT system for management of reliability, safety and operation of water supply and sewage systems

Gold medal

Inventor: Prof. Jan Studzinski - Research team lider

Company: Instytut Badań Systemowych PAN, INTERGRAPH Warszawa, GPW S.A. Katowice Poland

Section: Informatics : hardware and software.

Description: ICT system comprises five integrated modules implementing hydraulic monitoring in water supply company (SCADA module), water demand monitoring (CIS & AMR module), numeric map generation (GIS module), hydraulic calculations (Hydraulic models module), and mathematic modeling, optimization and approximation (MOSKAN-W & MOSUW calculation module). Modules contain a total of ca. 30 computer programs providing operational and strategic management of municipal water supply and sewage disposal system. The implementation of ICT system at the water-supply company aims at reduction in operating costs of water-supply and sewage system, improving reliability and safety of their operation, ensuring good quality of water supplied and sustainable growth of the company. Programs in the calculation module utilize descriptive, measurement and calculation data generated by SCADA, CIS & AMR, GIS and Hydraulic Models, and by means of multiple criteria optimization algorithms they carry out key tasks of comprehensive company management, assisting hydraulic optimization, operational control and planning of integrated water-supply and sewage system. Selected tasks carried out by ICT system are as follows: planning of monitoring systems for water-supply and sewage system; calibration of their hydraulic models; hydraulic calculations for both systems; optimization of pump station and intermediate pump stations operation in both systems; control of water intake stations, retention reservoirs and valves in the water-supply system; planning revitalizing, expansion and restructuring of water supply and sewage systems; detecting and identifying failures in both systems, including latent water leaks in water supply system. Presented ICT system, developed by the PAN Institute of System Research and company Intergraph Polska, is being implemented in a number of Poland’s water supply companies, in Mikolów, Glubczyce, and Katowice, and many more water supply companies are interested in implementing state-of-the-art ICT techniques and technologies assisting their organisation and comprehensive management of water supply and sewage systems.

http://www.brussels-innova.com


2015-11-30


Woda dla Śląska

W Dzienniku "Gazeta Prawna" z 30.11.2015 r. ukazała się informacja o stopniu realizacji projektu WDS. "W grudniu br. dobiegnie końca realizacja innowacyjnego projektu pn. "System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego". Przedsięwzięcie realizowane przez IBS PAN oraz GPWSA (GPW) może zrewolucjonizować rynek krajowy i zagraniczny." Więcej można przeczytać na zamieszczonym poniżej skanie.
Źródło: Dziennik "Gazeta Prawna" z 30.11.2015 r.


2015-11-29


tytuł "Euro Symbol Innowacji 2015" dla IBS PAN

Mamy zaszczyt poinformować, że IBS PAN otrzymał nagrodę w programie wizerunkowym „Symbol 2015”, w kategorii „Innowacje”, prowadzonym w „Monitorze Biznesu”, niezależnym dodatku w „Rzeczpospolitej” oraz w „Monitorze Rynkowym”, niezależnym dodatku w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

„Symbol” to ogólnopolski medialny program promocyjny. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Program ten honoruje te firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Celem programu „Symbol” jest, aby promując daną firmę mieć na myśli najlepszą, symboliczną jakość zarządzania i działania.

Zadaniem programu jest także umożliwienie zaawansowanej formy promocji firm i instytucji z różnych gałęzi gospodarki i sfery społecznej przez pokazanie na forum ogólnopolskim ich osiągnięć i perspektyw.


2015-11-25


Polska Nagroda Innowacyjności 2015 dla IBS PAN

Polska Nagroda Innowacyjności to program, którego pomysłodawcą jest Polska Agencja Przedsiębiorczości.

Jego celem jest nagrodzenie podmiotów działających na polskim rynku, których działalność cechuje innowacyjność oraz dbałość o sferę badawczo-rozwojową.

Nagrody są wyrazem uznania dla prowadzonej działalności i uhoronowaniem sukcesów.

Wręczenie nagród nastąpiło podczas III Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Brało w nim udział blisko 800 gości, 150 prelegentów, 24 konferencje branżowe – te liczby świadczą, że kongres organizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości można zaliczyć do najważniejszych wydarzeń biznesowo-naukowych w Polsce.

Innowacje wynikające z synergii nauki z biznesem, wejście polskich firm na rynki globalne, perspektywa unijna 2014-2020, czy oferta inwestycyjna polskich samorządów – to najważniejsze kwestie, wokół których oscylowała tematyka kongresu.


2015-06-26


EUROSYMBOL 2015 - Nominacja

W dniu 26 marca 2015 r. w Monitorze Rynkowym pojawił się nowy artykuł o naszym projekcie - Woda na młyn innowacji

"Trwają prace nad kompleksowym systemem informatycznym, który w skuteczny sposób ma szansę rozwiązać zadania optymalizacji, projektowania, sterowania i zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowymi. Projekt realizują naukowcy z Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie.

(...) Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. To, że projekt Woda dla Śląska jest realizowany pod okiem IBS, nie jest przypadkiem."

Więcej o projekcie


2014-10-12

 

 

System informatyczny

wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego.

 

 

 

Projekt rozwojowy Nr POIG.01.03.01-14-034/12 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe. Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

 

 

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Beneficjent projektu: Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Konsorcjant biznesowy: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, Katowice

 

 

Kontakt: Jan Studziński: studzins@ibspan.waw.pl, Bożenna Żywiecka: zywiecka@ibspan.waw.pl
 

 

 

 

 

   

Projekt rozwojowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.