Lista publikacji zgloszonych do oceny parametrycznej (lata 2001-2004)