| Organizacja szkoleń

Kurs trwa dwa dni. Dzień szkoleniowy składa się z 8 godzin lekcyjnych i 1-godzinnej przerwy obiadowej.

Grupa szkoleniowa szacowana jest na 14 osób. Taka liczba osób wynika z możliwości zapewnienia efektywnego kontaktu między osobą szkoloną a wykładowcą. Ma to szczególne znaczenie w czasie wykonywania ćwiczeń praktycznych.

Kurs będzie się odbywał w sali wykładowej, wyposażonej w komputery PC (jeden komputer na kursanta) podłączone do sieci lokalnej posiadającej szybkie łącze z Internetem. Na komputerach kursantów zostanie zainstalowane oprogramowanie potrzebne do ćwiczeń oraz pliki z danymi. Na początku kursu osoba szkolona otrzyma segregator oraz płytkę CD z materiałami dydaktycznymi zawierającymi kopie slajdów pokazywanych przez wykładowcę, ćwiczenia, odpowiedzi do ćwiczeń oraz kopie omawianych artykułów. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim.