Kurs - zarządzanie jakością

od Deminga do Six Sigma
  Cel szkoleń  
  Tematyka szkoleń  
  Organizacja szkoleń  
  Szczegółowy plan szkoleń  
  Kontakt  
  Lokalizacja  
  Formularz     zgłoszenia  

| Tematyka szkoleń

Metody zarządzania jakością należą do uniwersalnych umiejętności menedżerskich koniecznych do stosowania w ramach nowoczesnej gospodarki wolnorynkowej, w której los firmy czy organizacji zależy od trafnego spełnienia potrzeb klientów. Uczestnicy szkolenia nabywają więc kwalifikacje, które mogą być wykorzystane w macierzystej organizacji oraz do kontroli jej poddostawców. Kurs "Zarządzanie jakością - od Deminga do Six Sigma" składa się z wykładów i ćwiczeń. Jego program obejmuje następujące dziedziny:

Kurs "Zarządzanie jakością - od Deminga do Six Sigma" będzie się składał z wykładów i ćwiczeń. Jego program będzie obejmował następujące dziedziny:

  • jakość jako forma odpowiedzi na potrzeby klienta,
  • zmienność procesu i teoria Shewharta,
  • porównanie różnych koncepcji podejścia do jakości: metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości, TQM, ISO-9000, Six Sigma,
  • wiadomości z podstaw statystyki potrzebne do stosowania metod SPC,
  • narzędzia SPC takie jak karty Shewharta,
  • projektowanie eksperymentu,
  • kontrola odbiorcza.

  Aktualizacja serwisu: