Kurs - zarządzanie jakością

od Deminga do Six Sigma
  Cel szkoleń  
  Tematyka szkoleń  
  Organizacja szkoleń  
  Szczegółowy plan szkoleń  
  Kontakt  
  Lokalizacja  
  Formularz     zgłoszenia  

| Cel szkoleń

Szkolenie przeznaczone jest dla działających w gospodarce wolnorynkowej przedsiębiorstw i organizacji, które z jednej strony zdają sobie sprawę z konieczności stałego poprawiania jakości wytwarzanych wyrobów lub usług, z drugiej zaś wychodzą z założenia, że ich najcenniejszym zasobem są ludzie, w których podnoszenie kwalifikacji należy inwestować. Organizatorzy szkolenia zdają sobie sprawę, że potrzeby edukacyjne szkolonych osób muszą być związane z potrzebami ich macierzystych instytucji. Do potrzeb tych zaliczyć można:

  • konieczność rozwoju przedsiębiorstwa, poprzez rozwój kadr, aby mogło sprostać konkurencyjności ze strony firm krajowych i Unii Europejskiej
  • podniesienie konkurencyjności wyrobów,
  • rozwój potencjału adaptacyjnego poprzez inwestycję w podnoszenie kwalifikacji kadr

Jakość wytwarzanych wyrobów lub usług jest bardzo istotnym czynnikiem, który decyduje o sukcesie firmy w warunkach gospodarki wolnorynkowej zwłaszcza, gdy musi ona konkurować lub kooperować z zagranicznymi firmami z krajów Unii Europejskiej (UE) wchodzącymi na polski rynek. Kadry w firmach UE używają metod zarządzania jakością w codziennej działalności. Wiedzą one co robić, aby szybko odpowiadać na potrzeby klienta. Firmy UE wymagają metod zarządzania jakością od firm polskich, które są ich kooperantami. Czasami jest to wręcz warunkiem podjęcia współpracy.

Wszystko to sprawia, ze w firmach polskich istnieje potrzeba szkolenia kadr w stosowaniu metod zarządzania jakością. Z wieloletnich doświadczeń w tej dziedzinie osób organizujących powyższe szkolenie wynika, że kursy z dziedziny jakości oferowane na rynku mają w programie dużo informacji ogólnych np. o systemach jakości, o certyfikacji, o dokumentowaniu itp., natomiast nie uczą metod, zwłaszcza metod obliczeniowych.

Tę lukę chcą uzupełnić organizatorzy kursu "Zarządzanie jakością - od Deminga do Six Sigma" ucząc konkretnych metod, które stosowane są niezależnie od przyjętego w firmie, czy organizacji, modelu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), np. ISO-9000, TQM czy Six Sigma, pokazując je, jako uniwersalne narzędzia, które ulegały ciągłemu rozwojowi. Nie będzie się starał przekonać słuchaczy do jakiegoś modelu zarządzania jakością na zasadzie - nie zastosujesz, poniesiesz straty.

  Aktualizacja serwisu: