IBS PAN począwszy od 1992 roku współpracuje z Telekomunikacją Polską S.A. Prowadzone były zarówno prace naukowo-badawcze jak i szkolenia pracowników. W latach 1995-1998 Instytut uczestniczył w pracach dotyczących opracowania projektu koncepcji systemu planowania i strategii rozwoju firmy. W ramach działalności szkoleniowej Instytut brał udział w opracowaniu oraz realizacji programów szkoleń dla kadry kierowniczej, jak i dla pozostałych pracowników firmy, w zakresie zarządzania, marketingu i finansów.