W ramach umowy dotyczącej współpracy między IBS PAN i WSISiZ pracownicy Instytutu prowadzą wykłady, ćwiczenia i laboratoria dla studentów Szkoły.

Prowadzone są również wykłady dla pracowników i studentów Szkoły w czasie trwania konferencji i sympozjów międzyna-rodowych organizowanych przez IBS PAN. Przykładowo, równolegle z konferencją "Fourth International Conference on Flexible Query Answering Systems'2000" został zorganizowany cykl wykładów pt. "Lecture on Developments in Information Technology and Managerial Decision Support", prowadzonych przez 15 wybitnych uczonych z całego świata.