| Szczegółowy plan szkoleń

Wariant szkolenia A - dla personelu.

Dzień 1

1. Wprowadzenie do inżynierii niezawodności
2. Probabilistyka i statystyka (P&S) w niezawodności

 2h 
 5h 

Dzień 2

3. Projektowanie niezawodności
4. Niezawodność w produkcji

 5h 
 2h 

Dzień 3

5. Doświadczalne badanie niezawodności
6. Analizowanie danych o uszkodzeniach
7. Obsługiwalność

 3h 
 2h 
 2h 

Dzień 4

8. Niezawodność obiektów mechanicznych
9. Niezawodność obiektów elektronicznych
10. Niezawodność oprogramowania

 2h 
 3h 
 2h 

Dzień 5

11. Zarzšdzanie niezawodnościš

 7h 

Łšczna liczba godzin:

35h

 

Wariant szkolenia B - dla kierownictwa.

 

Dzień 1

 

1. Wprowadzenie do inżynierii niezawodności
2. Probabilistyka i statystyka (P&S) w niezawodności
3. Projektowanie niezawodności
4. Niezawodność w produkcji
5. Doświadczalne badanie niezawodności
6. Analizowanie danych o uszkodzeniach
7. Obsługiwalność
8. Zarzšdzanie niezawodnościš

 1h 
 1h 
 1h 
 0.5h 
 0.5h 
 0.5h 
 0.5h 
 2h 

Łšczna liczba godzin:

7h

 | Wariant szkolenia A (5-dniowy, 35h) - dla personelu.

Dzień 1
1. Wprowadzenie do inżynierii niezawodności (2h)
   1.1. Przedmiot inżynierii niezawodności
   1.2. Międzynarodowa normalizacja niezawodności - normy wojskowe i cywilne
   1.3. Ogólne przyczyny uszkodzeń
   1.4. Probabilistyczna natura zmienności w inżynierii
   1.5. Obiekty nienaprawialne i naprawialne - modele uszkodzeń
   1.6. Podstawowe pojęcia, terminologia i wskaźniki niezawodności
   1.7. Specyfikacja niezawodności
   1.8. Cykl życia i ekonomika niezawodności
   1.9. System zarządzania & program niezawodności

2. Probabilistyka i statystyka (P&S) w niezawodności (5h)
   2.1. Dziedziny zastosowań i ograniczenia P&S w niezawodności
   2.2. Podstawowe pojęcia i reguły P&S
   2.3. Proste modele uszkodzeń systemów
   2.4. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych
   2.5. Modele uszkodzeń spowodowane przeciążeniem
   2.6. Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych
   2.7. Estymacja wartości zmiennych losowych
   2.8. Graficzne metody estymacji i oceny zgodności
   2.9. Testy statystyczne
   2.10. Testy zgodności
   2.11. Nieparametryczne metody wnioskowania
   2.12. Stochastyczne procesy punktowe
   2.13. Procesy Markowa


Dzień 2
3. Projektowanie niezawodności (5h)
   3.1. Rozwinięcie funkcji jakości (QFD)
   3.2. Przegląd części składowych, materiałów i procesów
   3.3. Projektowanie procesów produkcyjnych
   3.4. Prognozowanie niezawodności
      3.4.1. Potrzeby i ograniczenia prognozowania
      3.4.2. Bazy danych i praktyka prognozowania
      3.4.3. Prognozowanie uszkadzalności elementów
      3.4.4. Metody analizowania niezawodności systemów
         3.4.4.1. Schematy blokowe
         3.4.4.2. Drzewa niezdatności (FTA)
         3.4.4.3. Sieci Petri'ego
         3.4.4.4. Modele Markowa
         3.4.4.5. Modele symulacyjne
   3.5. Analiza obciążenie - wytrzymałość
   3.6. Analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA)
   3.7. Analiza zagrożeń i problemów eksploatacyjnych (HAZOP)
   3.8. Analiza ryzyka
   3.9. Zawodność ludzka
   3.10. Projektowanie obsługiwalności
   3.11. Zarządzanie przeglądami projektu

4. Niezawodność w produkcji (2h)
   4.1. Kontrolowanie zmienności w procesie produkcji - SPC
   4.2. Kontrole odbiorcze
   4.3. Badania selekcyjne - ESS, HASS
   4.4. Doskonalenie procesu produkcji
   4.5. Analiza danych i działania korekcyjne dotyczące uszkodzeń w produkcji


Dzień 3
5. Doświadczalne badanie niezawodności (3h)
   5.1. Rodzaje i warunki badań
   5.2. Planowanie badań
   5.3. Przyspieszone badania nieuszkadzalności
   5.4. Badanie wzrostu niezawodności
   5.5. System zapisu i analizy danych o uszkodzeniach oraz działań korekcyjnych

6. Analizowanie danych o uszkodzeniach (2h)
   6.1. Analiza Pareto
   6.2. Analiza danych z badań w warunkach normalnych
   6.3. Analiza danych z badań przyspieszonych
   6.4. Analiza danych z badań wzrostu nieuszkadzalności
   6.5. Analiza danych z badań systemów naprawialnych
   6.6. Analiza danych ze zmiennymi objaśniającymi
   6.7. Wykazywanie niezawodności
   6.8. Nieparametryczne metody analizy danych o uszkodzeniach

7. Obsługiwalność (2h)
   7.1. Rodzaje obsług i ich projektowanie
   7.2. Rozkłady czasu obsługi
   7.3. Strategie obsług profilaktycznych
   7.4. Zastosowania analiz FMECA i FTA w planowaniu obsługi
   7.5. Technologiczne aspekty obsługi
   7.6. Prognozowanie i ocena obsługiwalności

Dzień 4
8. Niezawodność obiektów mechanicznych (2h)
   8.1. Specyfika obciążeń, narażeń i wytrzymałości
   8.2. Typowe mechanizmy uszkodzeń elementów mechanicznych
   8.3. Dobór materiałów i zapobieganie uszkodzeniom

9. Niezawodność obiektów elektronicznych (3h)
   9.1. Specyfika obciążeń, narażeń i wytrzymałości
   9.2. Typowe mechanizmy uszkodzeń elementów elektronicznych
   9.3. Dobór elementów i zapobieganie uszkodzeniom
   9.4. Projektowanie niezawodnych systemów elektronicznych

10. Niezawodność oprogramowania (2h)
   10.1. Specyfika uszkodzeń / błędów oprogramowania
   10.2. Projektowanie niezawodnego oprogramowania
   10.3. Metody analiz i testów oprogramowania
   10.4. Prognozowanie niezawodności oprogramowania
   10.5. Interakcje oprogramowania i sprzętu elektronicznego


Dzień 5
11. Zarządzanie niezawodnością (7h)
   11.1. Systemy zarządzania niezawodnością
   11.2. Programy niezawodności zgodne z ARMP-1 i PN-EN 60300-2
   11.3. Specyfikowanie wymagań niezawodności zgodne z ARMP-4
   11.4. Niezawodność i koszty - LCC
   11.5. Organizacja zarządzania niezawodnością| Wariant szkolenia B (1-dniowy, 7h) - dla kierownictwa.

Dzień 1
1. Wprowadzenie do inżynierii niezawodności (1h)
   1.1. Przedmiot inżynierii niezawodności
   1.2. Międzynarodowa normalizacja niezawodności - normy wojskowe i cywilne
   1.3. Ogólne przyczyny uszkodzeń
   1.4. Probabilistyczna natura zmienności w inżynierii
   1.5. Obiekty nienaprawialne i naprawialne - modele uszkodzeń
   1.6. Podstawowe pojęcia, terminologia i wskaźniki niezawodności
   1.7. Specyfikacja niezawodności
   1.8. Cykl życia i ekonomika niezawodności
   1.9. System zarządzania & program niezawodności

2. Probabilistyka i statystyka (P&S) w niezawodności (1h)
   2.1. Dziedziny zastosowań i ograniczenia P&S w niezawodności
   2.2. Podstawowe pojęcia i reguły P&S
   2.3. Proste modele uszkodzeń systemów
   2.4. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych
   2.5. Modele uszkodzeń spowodowane przeciążeniem
   2.6. Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych
   2.7. Estymacja wartości zmiennych losowych
   2.8. Graficzne metody estymacji i oceny zgodności
   2.9. Testy statystyczne
   2.10. Testy zgodności
   2.11. Nieparametryczne metody wnioskowania
   2.12. Stochastyczne procesy punktowe
   2.13. Procesy Markowa

3. Projektowanie niezawodności (1h)
   3.1. Rozwinięcie funkcji jakości (QFD)
   3.2. Przegląd części składowych, materiałów i procesów
   3.3. Projektowanie procesów produkcyjnych
   3.4. Prognozowanie niezawodności
      3.4.1. Potrzeby i ograniczenia prognozowania
      3.4.2. Bazy danych i praktyka prognozowania
      3.4.3. Prognozowanie uszkadzalności elementów
      3.4.4. Metody analizowania niezawodności systemów
         3.4.4.1. Schematy blokowe
         3.4.4.2. Drzewa niezdatności (FTA)
         3.4.4.3. Sieci Petri'ego
         3.4.4.4. Modele Markowa
         3.4.4.5. Modele symulacyjne
   3.5. Analiza obciążenie - wytrzymałość
   3.6. Analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA)
   3.7. Analiza zagrożeń i problemów eksploatacyjnych (HAZOP)
   3.8. Analiza ryzyka
   3.9. Zawodność ludzka
   3.10. Projektowanie obsługiwalności
   3.11. Zarządzanie przeglądami projektu

4. Niezawodność w produkcji (0.5h)
   4.1. Kontrolowanie zmienności w procesie produkcji - SPC
   4.2. Kontrole odbiorcze
   4.3. Badania selekcyjne - ESS, HASS
   4.4. Doskonalenie procesu produkcji
   4.5. Analiza danych i działania korekcyjne dotyczące uszkodzeń w produkcji

5. Doświadczalne badanie niezawodności (0.5h)
   5.1. Rodzaje i warunki badań
   5.2. Planowanie badań
   5.3. Przyspieszone badania nieuszkadzalności
   5.4. Badanie wzrostu niezawodności
   5.5. System zapisu i analizy danych o uszkodzeniach oraz działań korekcyjnych

6. Analizowanie danych o uszkodzeniach (0.5h)
   6.1. Analiza Pareto
   6.2. Analiza danych z badań w warunkach normalnych
   6.3. Analiza danych z badań przyspieszonych
   6.4. Analiza danych z badań wzrostu nieuszkadzalności
   6.5. Analiza danych z badań systemów naprawialnych
   6.6. Analiza danych ze zmiennymi objaśniającymi
   6.7. Wykazywanie niezawodności
   6.8. Nieparametryczne metody analizy danych o uszkodzeniach

7. Obsługiwalność (0.5h)
   7.1. Rodzaje obsług i ich projektowanie
   7.2. Rozkłady czasu obsługi
   7.3. Strategie obsług profilaktycznych
   7.4. Zastosowania analiz FMECA i FTA w planowaniu obsługi
   7.5. Technologiczne aspekty obsługi
   7.6. Prognozowanie i ocena obsługiwalności

8. Zarządzanie niezawodnością (2h)
   8.1. Systemy zarządzania niezawodnością
   8.2. Programy niezawodności zgodne z ARMP-1 i PN-EN 60300-2
   8.3. Specyfikowanie wymagań niezawodności zgodne z ARMP-4
   8.4. Niezawodność i koszty - LCC
   8.5. Organizacja zarządzania niezawodnością