Szkolenia:
Zarządzanie i inżynieria niezawodności


  Cel szkoleń  
  Tematyka szkoleń  
  Organizacja szkoleń  
  Szczegółowy plan szkoleń  
  Kontakt  
  Lokalizacja  
  Formularz     zgłoszenia  

| Program ramowy

Cz.I ...

Cz.II ...

Wprowadzenie do inżynierii niezawodności i systemu zarządzania niezawodnością

Inżynieria niezawodności

Wtorek ..., 11:00 -18:00
Wtorek ..., 11:00-18:00

1. Inżynieria i systemy zarządzania niezawodnością

2. Probabilistyka w modelowaniu i ocenie niezawodności (I)

3h

3h

6. Probabilistyka i statystyka (P&S) w niezawodności (II)

7. Niezawodność w projektowaniu (II) – analizy i prognozowanie

3h

3h

Środa ..., 9:00-16:00
Środa ..., 9:00-16:00

3. Niezawodność w projektowaniu (I)

4. Niezawodność w produkcji

5. Specyfikacje i programy niezawodności

2h

2h

2h

8. Doświadczalne badanie niezawodności

9. Analizowanie danych o uszkodzeniach

10. Obsługiwalność

2h

2h

2h

   
Czwartek ..., 9:00 -16:00
 

 

 

11. Niezawodność obiektów mechanicznych

12. Niezawodność obiektów elektronicznych

13. Niezawodność oprogramowania

14. Oprogramowanie do analizy i oceny niezawodności

1.5h

1.5h

1.5h

1.5h


| Szczegółowy plan szkoleń:

  Cz.I (wtorek ..., środa ...)
  Wprowadzenie do inżynierii niezawodności i systemu zarządzania niezawodnością
 1. Czym jest inżynieria niezawodności i systemy zarządzania nią? (3h)
  1. Przedmiot inżynierii niezawodności
  2. Ogólne przyczyny uszkodzeń
  3. Probabilistyczna natura zmienności w inżynierii
  4. Obiekty nienaprawialne i naprawialne - modele uszkodzeń
  5. Niezawodność w projektowaniu, produkcji i eksploatacji
  6. Podstawowe pojęcia, terminologia i wskaźniki niezawodności
  7. Niezawodność - koszty czy zyski?
  8. Normalizacja niezawodności - normy wojskowe i cywilne
  9. Systemy Zarządzanie niezawodnością

 2. Probabilistyka w modelowaniu i ocenie niezawodności (cz I) (3h)
  1. Zastosowania i ograniczenia
  2. Podstawowe pojęcia probabilistyki
  3. Rozkłady zmiennych losowych
  4. Proste modele uszkodzeń złożonych obiektów (systemów)

 3. Niezawodność w projektowaniu (cz I) (2h)
  1. Rozwinięcie funkcji jakości / niezawodności (QFD)
  2. Przegląd części składowych, materiałów i procesów
  3. Projektowanie procesów produkcyjnych
  4. Prognozowanie niezawodności - przegląd metod i ograniczeń

 4. Niezawodność w produkcji (2h)
  1. SPC - kontrolowanie zmienności procesu produkcji
  2. Kontrole odbiorcze
  3. Badania selekcyjne - ESS, HASS
  4. Doskonalenie procesu produkcji
  5. Analiza danych i działania korekcyjne dotyczące uszkodzeń

 5. Specyfikacje i programy niezawodności (2h)
  1. Programy niezawodności zgodne z PN-EN 60300-2
  2. Programy niezawodności zgodne z ARMP-1
  3. Specyfikowanie wymagań niezawodności

  Cz.II (wtorek ..., środa ..., czwartek ...)
  Inżynieria niezawodności
 6. Probabilistyka i statystyka (P&S) w niezawodności (cz. II) (3h)
  1. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych
  2. Modele uszkodzeń spowodowane przeciążeniem
  3. Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych
  4. Estymacja wartości zmiennych losowych
  5. Graficzne metody estymacji i oceny zgodności
  6. Testy statystyczne
  7. Testy zgodności
  8. Nieparametryczne metody wnioskowania
  9. Stochastyczne procesy punktowe
  10. Procesy Markowa

 7. Niezawodność w projektowaniu (II) - analizy i prognozowanie (3h)
  1. Bazy danych i praktyka prognozowania
  2. Prognozowanie uszkadzalności elementów
  3. Metody analizowania niezawodności systemów
   • Schematy blokowe
   • Drzewa niezdatności (FTA)
   • Sieci Petri'ego
   • Modele Markowa
   • Modele symulacyjne
  4. Analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA)
  5. Analiza zagrożeń i problemów eksploatacyjnych (HAZOP)
  6. Analiza zawodności ludzkiej
  7. Analiza ryzyka

 8. Doświadczalne badanie niezawodności (2h)
  1. Rodzaje i warunki badań
  2. Planowanie badań
  3. Przyspieszone badania nieuszkadzalności, testy HALT
  4. Badanie wzrostu niezawodności
  5. System zapisu i analizy danych o uszkodzeniach oraz działań korekcyjnych (FRACAS)

 9. Analizowanie danych o uszkodzeniach (2h)
  1. Analiza Pareto
  2. Analiza danych z badań w warunkach normalnych
  3. Analiza danych z badań przyspieszonych
  4. Analiza danych z badań wzrostu nieuszkadzalności
  5. Analiza danych z badań systemów naprawialnych
  6. Analiza danych ze zmiennymi objaśniającymi
  7. Wykazywanie niezawodności
  8. Nieparametryczne metody analizy danych o uszkodzeniach

 10. Obsługiwalność (2h)
  1. Rodzaje obsług i ich projektowanie
  2. Rozkłady czasu obsługi
  3. Strategie obsług profilaktycznych
  4. Zastosowania analiz FMECA i FTA w planowaniu obsługi
  5. Technologiczne aspekty obsługi
  6. Prognozowanie i ocena obsługiwalności

 11. Niezawodność obiektów mechanicznych (1,5)
  1. Specyfika obciążeń, narażeń i wytrzymałości
  2. Typowe mechanizmy uszkodzeń elementów mechanicznych
  3. Dobór materiałów i zapobieganie uszkodzeniom

 12. Niezawodność obiektów elektronicznych (1,5h)
  1. Specyfika obciążeń, narażeń i wytrzymałości
  2. Typowe mechanizmy uszkodzeń elementów elektronicznych
  3. Dobór elementów i zapobieganie uszkodzeniom
  4. Projektowanie niezawodnych systemów elektronicznych

 13. Niezawodność oprogramowania (1,5h)
  1. Specyfika uszkodzeń / błędów oprogramowania
  2. Projektowanie niezawodnego oprogramowania
  3. Metody analiz i testów oprogramowania
  4. Prognozowanie niezawodności oprogramowania
  5. Interakcje oprogramowania i sprzętu

 14. Oprogramowanie do analizy i oceny niezawodności (1,5h)
  1. Programy do estymacji i testowania niezawodności
  2. Programy do prognozowania niezawodności
  3. Programy do analizy niezawodności systemów