Szkolenia:
Zarządzanie i inżynieria niezawodności


  Cel szkoleń  
  Tematyka szkoleń  
  Organizacja szkoleń  
  Szczegółowy plan szkoleń  
  Kontakt  
  Lokalizacja  
  Formularz     zgłoszenia  

| Tematyka szkoleń

Podczas szkoleń szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwości stosowania przedstawianych metod niezawodnościowych w różnych branżach inżynierskich. Inżynieria niezawodności dotyczyła od początku swego rozwoju wyrobów (systemów) technicznych i w największym stopniu odnosi się do takich właśnie wyrobów. Kryterium praktycznej stosowalności metod niezawodnościowych w różnych branżach jest możliwość zdefiniowania uszkodzeń rozpatrywanych obiektów technicznych.

Z dostępnych przedsięwzięć niezawodnościowych, które mogą wchodzić do programu niezawodności, należy wybrać te, które są rzeczywiście potrzebne w danej sytuacji, czyli dopasować zawartość programu do potrzeb zamawiającego (nabywcy), branży inżynierskiej, rodzaju wyrobu, oczekiwanych warunków eksploatacji, wymagań dotyczących niezawodności i ograniczeń ekonomicznych. Jednym z ważniejszych zadań szkoleń jest przekazanie wiedzy, która ułatwi dokonanie takiego wyboru.

Szkolenie jest dwuczęściowe, 5 - dniowe (2 dni w pierwszym tygodniu + 3 dni w drugim) i obejmuje w sumie 30 godzin prezentacji. Dodatkowo, na życzenie uczestników, każdego dnia po zakończeniu prezentacji, będzie możliwość godzinnych konsultacji i dyskusji.

Całe szkolenie podzielone jest na 12 bloków tematycznych, podzielonych na 5 grup - każda przewidziana do prezentacji w ciągu 6 godzin. Kryterium podziału stanowi jednorodność tematyczna w ramach grupy. Znaczna część przedstawianych wiadomości jest zawarta w normach międzynarodowych, cywilnych (IEC, ISO, EN) i wojskowych (NATO - AQAP, ARMP & SAE), a niewystarczająco dotychczas wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej.

Szczegółowa tematyka szkoleń jest dostępna w zakładce Szczegółowy plan szkoleń .