Szkolenia:
Zarządzanie i inżynieria niezawodności


  Cel szkoleń  
  Tematyka szkoleń  
  Organizacja szkoleń  
  Szczegółowy plan szkoleń  
  Kontakt  
  Lokalizacja  
  Formularz     zgłoszenia  

| Cel szkoleń

Niezawodność wyrobów, często powiązana z bezpieczeństwem, jest kluczowym czynnikiem decyzyjnym we współczesnej gospodarce. Niezawodność wpływa nie tylko na koszt wyrobów, ale przede wszystkim na ich osiągi i konkurencyjność, a tym samym na zyski firmy. Wysoki poziom niezawodności, będący jednym z najważniejszych wymagań klientów na dzisiejszym globalnym rynku, można uzyskać jedynie poprzez wdrożenie odpowiednich przedsięwzięć inżynierskich już podczas wczesnych faz cyklu życia wyrobu - koncepcji i projektowania - a następnie kontynuowanie tych działań w dalszych fazach.

Celem szkoleń jest całościowe przedstawienie praktycznego ujęcia tematyki zarządzania i inżynierii niezawodności. Inżynieria niezawodności jest interdyscyplinarna, co wynika ze złożoności większości współczesnych wyrobów (współdziałanie w ramach jednego wyrobu podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, oprogramowania i czynników ludzkich). Przedstawione podczas szkoleń wiadomości mają w dużym stopniu charakter uniwersalny, co oznacza, że mogą być stosowanie w różnych branżach. Dotyczy to w szczególności metod zarządzania niezawodnością, zasad projektowania i statystycznej analizy danych o uszkodzeniach. Wybrane do szkoleń tematy branżowe (punkty programu 11, 12, 13) ułatwią całościowe spojrzenie na przedstawianą problematykę, co ma duże znaczenie przy współpracy zespołów ludzkich, zajmujących się różnymi podsystemami (mechaniką, elektryką, elektroniką, oprogramowaniem).