| Informacje merytoryczne

    dr. inż. Włodzimierz Lewin
     601 29 27 81
     Lewin@ibspan.waw.pl

| Informacje organizacyjne

    Agnieszka Skłodowska
     837 35 78 wew. 275
     Agnieszka.Sklodowska@ibspan.waw.pl