W ramach współpracy z firmą HP Polska prowadzono szkolenia dla klientów tej firmy w zakresie:

  • systemu operacyjnego HP-UX,
  • zaawansowanych zagadnień dotyczących sieci komputero-wych, wykorzystania Internetu, zarządzania sieciami i syste-mami, a w szczególności wykorzystania narzędzi Open View,
  • programowania w języku C, C++ oraz w Shellu Polex,
  • zagadnień bezpieczeństwa systemów komputerowych, budowy "ścian ogniowych".

Łącznie przeprowadzono 560 szkoleń 4 - 5 dniowych; przeszkolono ponad 5.200 słuchaczy. Ponadto świadczono usługi konsultingowe związane z platformą HP Open View dla firmy HP i jej klientów.