| Directors

Director * @ibspan.waw.pl
Olgierd Hryniewicz   203a     120   Olgierd.Hryniewicz

Deputy
Director for
Scientific
Affairs
* @ibspan.waw.pl
Zbigniew T. Nahorski   203b     274   Zbigniew.Nahorski

Deputy
Director for
Economic
Affairs
* @ibspan.waw.pl
Dariusz W. Wagner   205     261   Dariusz.Wagner


| Research Staff

Full Professors * @ibspan.waw.pl
Andrzej Cichocki            
Jakub Gutenbaum   333     230   Jakub.Gutenbaum
Jerzy W. Holubiec   221     258   Jerzy.Holubiec
Olgierd Hryniewicz   203a     120   Olgierd.Hryniewicz
Janusz Kacprzyk   220     314   Janusz.Kacprzyk
Janusz Karpiński   322     220   Janusz.Karpinski
Krzysztof C. Kiwiel   329     269   Krzysztof.Kiwiel
Piotr Kulczycki   215     123   Piotr.Kulczycki
Roman Kulikowski   223     426   Roman.Kulikowski
Kazimierz Malanowski   325     187   Kazimierz.Malanowski
Zbigniew T. Nahorski   203b     274   Zbigniew.Nahorski
Witold Pedrycz             pedrycz@ee.ualberta.ca
Florian S. Piasecki   327     160   Florian.Piasecki
Roman Słowiński             roman.slowinski@cs.put.poznan.pl
Jan Sokołowski             Jan.Sokolowski
Jan Stachowicz   316      214    Jan.Stachowicz
Piotr Szczepaniak             office@ics.p.lodz.pl
Stanisław Walukiewicz   316      129    Stanislaw.Walukiewicz
Jacek Żurada            


Associate Professors * @ibspan.waw.pl
Ewa M. Bednarczuk   310     392   Ewa.Bednarczuk
Dariusz G±tarek   215     123   Dariusz.Gatarek
Przemysław Grzegorzewski   217     207   pgrzeg
Piotr W. Holnicki   311     250   Piotr.Holnicki
Michał Inkielman   126     205   Michal.Inkielman
Ignacy S. Kaliszewski   304a     206   Ignacy.Kaliszewski
Wiesław Krajewski   331     271   Wieslaw.Krajewski
Maciej Krawczak   227     424   Maciej.Krawczak
Marek S. Libura   324     193   Marek.Libura
Jacek Malinowski   322     220   Jacek.Malinowski
Andrzej My¶liński   313     229   Andrzej.Myslinski
Irena Pawłow-Niezgódka   323     233   Irena.Pawlow
Jan Studziński   314     212   Jan.Studzinski
Krzysztof Szkatuła   330     210   Krzysztof.Szkatula
Eulalia J. Szmidt   212     213   Eulalia.Szmidt
Sławomir Zadrożny   219     391   Slawomir.Zadrozny
Antoni Żochowski   313     229   Antoni.Zochowski


Assistant Professors * @ibspan.waw.pl
Paweł Bartoszczuk   315     377;  Pawel.Bartoszczuk
Małgorzata Charytanowicz   316     124   Malgorzata.Charytanowicz
Czerniak Jacek         
Jan Gadomski   304     206   Jan.Gadomski
Jacek Gondzio          
Jolanta Jarnicka   315     377   Jolanta.Jarnicka
Tatiana Jaworska   302     223   Tatiana.Jaworska
Waldemar Jęda   26     481   Waldemar.Jeda
Leszek Klukowski   311     250   Leszek.Klukowski
Bożena Łopuch   403     184   Bozena.Lopuch
Stanisław W. Łukasik   220     414   Stanislaw.Lukasik
Marek Makowski          
Piotr Nowak   216     393   Piotr.Nowak
Marcin Paprzycki   319     353   Marcin.Paprzyckik
Maciej Romaniuk   216     393   Maciej.Romaniuk
Jarosław A. Sikorski   25     181   Jaroslaw.Sikorski
Jarosław Stańczak   310     245   Jaroslaw.Stanczak


Assistants * @ibspan.waw.pl
Lucyna L. Bogdan   314     212   Lucyna.Bogdan
Wojciech Tomasz Dobrosielski         
Marek G±golewski   216     393   gagolews
Magdalena Gola   315     377   Magdalena.Gola
Grażyna Grabowska   321     321   siedleck
Joanna Horabik   315     377   Joanna.Horabik
Piotr A. Kowalski   316     124   PA.Kowalski
Jan Kurnatowski           Jan.Kurnatowski
Szymon Łukasik   316     124   Szymon.Lukasik
Grażyna J. Petriczek   303     335   Grazyna.Petriczek
Anna Szediw   214     378   aolwert
Grażyna M. Szkatuła   218     214   Grazyna.Szkatula
Anna Wilbik   214     378   anna.wilbik
Sławomir Winch   316     214   Slawomir.Winch


Technical Staff

  * @ibspan.waw.pl
Mirosław Bereziński   121     270   Miroslaw.Berezinski
Piotr Bronisz   332     272   Piotr.Bronisz
Hanna Bury   331     271   Hanna.Bury
Krzysztof Cichocki   303     335   Krzysztof.Cichocki
Andrzej T. Jakubowski   335     221   Andrzej.Jakubowski
Andrzej Kałuszko   311     250   Andrzej.Kaluszko
Piotr Kowalski   403     184   Piotr.Kowalski
Lech Kru¶   332     272   Lech.Krus
Wojciech Kuranowski           Wojciech.Kuranowski
Barbara Mażbic-Kulma   425     197   Barbara.Mazbic-Kulma
Edward Michalewski   301     203   Edward.Michalewski
Jan W. Owsiński   212     213   Jan.Owsinski
Aneta M. Pielak   302     223   Aneta.Pielak
Andrzej M. Partyka   326     276   Andrzej.Partyka
Małgorzata Peszyńska          
Henryk Potrzebowski   310     245   Henryk.Potrzebowski
Krzysztof Sęp   310     245   sep
Bartłomiej Solarz   404     247   Bartlomiej.Solarz
Zygmunt A. Uhrynowski   302     223   Zygmunt.Uhrynowski
Irena Woroniecka-Leciejewicz   304     206   Irena.Woroniecka

| Library & Publication Centre

  * @ibspan.waw.pl
Jarosław Bolek   21     204   Jaroslaw.Bolek
Teresa Gołajewska   306     241   Teresa.Golajewska
Anna Gostyńska   307     273   Anna.Gostynska
Joanna Runowska   308     277   Joanna.Runowska

| Finance & Book-Keeping Dept

Director * @ibspan.waw.pl
Urszula Łysakowska   211     263   Urszula.Lysakowska
  * @ibspan.waw.pl
Barbara Miros   210     254   Barbara.Miros
Teresa Zglinicka   210     254   Teresa.Zglinicka
Bożenna Żywiecka   210     359   Bozenna.Zywiecka


| Consultant for Scientific Staff Development

  * @ibspan.waw.pl
Prof. Jakub Gutenbaum   333     230   Jakub.Gutenbaum

| Representative for International Organizations Cooperations

  * @ibspan.waw.pl
Roman Ostrowski   207     260   Roman.Ostrowski

| Representative for European Cooperation

  * @ibspan.waw.pl
Jacek J. Nieckuła   120     201   Jacek.Nieckula| Administration Dept

  * @ibspan.waw.pl
Jacek Bochenek   201     394   Jacek.Bochenek
Leokadia Cegłowska   206     259   Leokadia.Cegłowska
Ryszard Dura   114     256   Ryszard.Dura
Janina Filipowicz   201     394   Janina.Filipowicz
Jadwiga Hartman   206     232   Jadwiga.Hartman
Agnieszka J. JóĽwiak   204     162   Agnieszka.Jozwiak
Lidia Kubiczek   328     130   Lidia.Kubiczek
Teresa Makarewicz   116     255   Teresa.Makarewicz
Stanisław A. Nasiński   114     256   Stanislaw.Nasinski
Grażyna M. Olczak   203     275   Grazyna.Olczak
Stanisław J. Piekarczyk   213     283   Stanislaw.Piekarczyk
Grażyna M.Rusiecka   208     265   Grazyna.Rusiecka
Danuta Sawicka   208     264   Danuta.Sawicka
Agnieszka J. Skłodowska   203     375   Agnieszka.Sklodowska
Krystyna Warzywoda   204     262   Krystyna.Warzywoda