| Biblioteka ON-LINE:
| Kontakt

 Biblioteka czynna jest: poniedziałek - piątek w godzinach 815-1615.
 E-mail: Anna Gostyńska Tel.: (022) 38 10 273
 E-mail: Teresa Gołajewska Tel.: (022) 38 10 241

 Kierownik Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw
 E-mail:
mgr Dagmara Borkowska Tel.: (022) 38 10 246

| Informacje ogólne

Biblioteka Instytutu ma charakter interdyscyplinarny, pełni rolę ogólnośrodowiskowej biblioteki naukowej z zakresu teorii sterowania, optymalizacji systemów wspomagania podejmowania decyzji, badań operacyjnych i analizy systemowej, zastosowań informatyki i matematyki oraz dziedzin pokrewnych. Biblioteka Instytutu jest jedynym miejscem w kraju zapewniającym dostęp do literatury z zakresu szeroko rozumianych badań systemowych. Księgozbiór biblioteki IBS PAN jest od lat wykorzystywany nie tylko przez pracowników Instytutu, ale również przez szerokie grono uczonych i działaczy gospodarczych z różnych ośrodków w kraju. W naszych zbiorach znajduje się wiele tytułów, które są jedynymi egzemplarzami w Polsce lub jedynymi w Warszawie.
 Liczba woluminów książek: 28 974,
 Liczba woluminów czasopism: 9 500,
 Zbiory specjalne, w tym Raporty IIASA: 9 600,
 Liczba tytułów bieżących czasopism: 144.

Biblioteka ma dostęp do elektronicznych bazy danych, takich jak:
 ScienceDirect (Elsevier),
 Springer,
 Polskie Konsorcjum Narodowe "Mathematical Reviews" MathSciNet,
 INSPEC,
 SCI-Ex (Science Citation Index-Expanded).

Biblioteka IBS PAN kontynuuje wdrażanie międzyinstytutowego systemu bibliotecznego HORIZON. W bazie znajduje się około 6000 rekordów. W bazie danych międzyinstytutowego systemu bibliotecznego znajdują się m.in. opisy książek otrzymywanych z wymiany w latach 1996-2001 z zakresu matematyki oraz wydawnictwa IIASA.