STRONA PARTNERA: INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

Strona główna Zespół w IBS PAN Szkolenia w IBS PAN Linki Współpraca Staże Konferencje Rozdanie certyfikatów

 

I. Zespół zarządzający w IBS PAN
 

Kierownik: Dr Barbara Mażbic-Kulma

Koordynator: Dr Jan W. Owsiński

Członkowie: Dr Andrzej Kałuszko, Mgr Jacek Nieckuła

Sekretarz: Mgr Aneta M. Pielak

 

II. Zespół techniczno-administracyjny w IBS PAN
 

Kierownik: Mgr Aneta M. Pielak

Członkowie: Mgr Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski, Jadwiga Hartman, Agnieszka Jóźwiak

 

III. Zespoły IBS PAN realizujące bloki programowe
 

Blok programowy

Skład zespołu
Kierownik Wykładowcy/trenerzy

0.

Przygotowanie i orientacja.    Monitoring. Ocena rezultatów Dr inż. Jan W. Owsiński Dr hab. Henryk Spustek,
prof. AON
Mgr Magdalena Gola
Mgr Anna Wilbik
Mgr Aneta M. Pielak
 
1. Analityk danych Prof. dr hab. inż.
Olgierd Hryniewicz
Dr Piotr Nowak
Mgr Edyta Mrówka
Mgr Anna Olwert
Mgr Maciej Romaniuk
 
2. Analityk rynku Dr inż. Jan W. Owsiński Dr Irena Woroniecka-Leciejewicz
Dr Jarosław Gołębiewski
Dr Józef Zakrzewski
 
3. Analityk potrzeb klientów Mgr inż Jacek Nieckuła Mgr Joanna Horabik
4. Doradca ds. przetargów Mgr Krystyna Raczyńska-  
Styczek
Dr inż. Andrzej Kałuszko
Dr Jan W. Owsiński
Dr Jarosław Wyrembak
Mgr Hanna Bury
Jadwiga Hartman
 
5. Projektant systemów informacyjno-organizacyjnych Dr Edward Michalewski Dr Lucyna Bogdan
Mgr Aleksy Barski
Lidia Kubiczek
 
6. Doradca ds. planowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych Dr Jacek Stefański Dr Irena Woroniecka-Leciejewicz
Mgr Jarosław Laskowski
 
7. Specjalista ds. zarządzania projektami Dr Jacek Stefański Dr Barbara Mażbic-Kulma
Mgr Liliana Walukiewicz
 
8. Specjalista ds. przygotowania Studium Wykonalności Dr Krzysztof Cichocki Dr Michał Bitner
Urszula Kalinowska
Benedykt Opałka
 
9. Doradca ds. logistyki Dr Barbara Mażbic-Kulma Dr hab. Tomasz Ambroziak prof. PW
Dr hab. Marianna Jacyna
prof. PW
Mgr Liliana Walukiewicz

 

 

 

Projekt ten został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Przedmiot projektu może nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub rządu polskiego


 

webmaster: Aneta M. Pielak