STRONA PARTNERA: INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

Strona główna


 


  


 

 

DOKUMENTY
 

*       Development Partnership RENOWATOR Centre For Small & Medium Enterprises

*       Systems Research Institute Polish Academy of Sciences Activities
*       Transnational Cooperation Agreement CEMAnet - 2nd TCA-Meeting - Bratislava      

      30th November – 2nd December 2005

 

 

 

Projekt ten został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Przedmiot projektu może nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub rządu polskiego


 

webmaster: Aneta M. Pielak