STRONA PARTNERA: INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

Strona główna Zespół w IBS PAN Szkolenia w IBS PAN Linki Współpraca Staże Konferencje Rozdanie certyfikatów

 

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku oznacza coraz częściej konieczność zastosowania innowacyjnych technologii informacyjnych oraz polepszenia systemu zarządzania. Wiąże się to z umiejętnością skutecznej analizy posiadanych danych i szybkiego dopasowania oferty do wymagań klientów. Aby firma mogła stosować nowe metody, jej pracownicy muszą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.


Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ośrodek RENOWATOR, utworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL przez Instytut Maszyn Matematycznych (IMM), Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN), Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), Kobiety OnLine, Top Multimedia Gazeta MSP, Wyższą Szkołę Zarządzania Personelem i Master Consulting wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które są zdecydowane wprowadzać innowacje informatyczne zwiększające efektywność zarządzania i działania na rynku oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa, pomagając pracownikom MSP uzyskać nowe kwalifikacje i umiejętności atrakcyjne dla pracodawców i na nowoczesnym rynku pracy. Wsparcie ze strony Ośrodka RENOWATOR dotyczy w szczególności grupy wiekowej 45+, osób zagrożonych utratą pracy lub objętych monitorowanym zwolnieniem (ang. outplacement) oraz kobiet i mężczyzn po/na urlopach wychowawczych. Ponadto Ośrodek RENOWATOR pomaga podnieść poziom wiedzy przedsiębiorców i kadry menedżerskiej MSP w tym zakresie.


Partnerstwo zorganizowało Ośrodek Konsultacyjno-Stażowo-Szkoleniowy RENOWATOR, w którym w/w pracownicy będą mogli odbyć nieodpłatne szkolenia i teleszkolenia, wynagradzane staże bądź telestaże, uzyskać konsultacje na miejscu lub zdalnie oraz zdobyć certyfikowane przez IMM lub IBS PAN specjalności:

 1. dydaktyka medialnego,

 2. e-mentora

 3. ewaluatora/testera e-kursów,

 4. konsultanta e-learningu,

 5. analityka danych,

 6. analityka potrzeb klienta,

 7. analityka rynku,

 8. specjalisty ds. zarządzania projektami,

 9. specjalisty ds. przygotowania Studium Wykonalności,

 10. specjalisty ds. logistyki,

 11. specjalisty ds. przetargów,

 12. projektant systemów informacyjno-organizacyjnych,

 13. doradcy ds. planowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości w krajach Unii Europejskiej  wzrośnie popyt na proponowane specjalności.

W czasie nauki uczestnicy będą mieli możliwość tworzenia zasobów lub usług potrzebnych macierzystej firmie, np.

 • utworzyć e-kurs (e-dydaktyk),

 • przetestować i ocenić kurs (ewaluator e-kursów),

 • dokonać analizy systemu zarządzania czy

 • opracować parametry funkcjonalne i techniczne wyrobu.

Szkolenia i staże mogą trwać do 3 m-cy. Szkolenia są bezpłatne, zaś podczas staży wypłacane jest wynagrodzenie (finansowane z funduszy Partnerstwa, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL).

 

Przedsiębiorców i kadrę menedżerską zapraszamy na szkolenia z cyklu „Spotkania biznesowe przy filiżance informatyki”. Zostało uruchomione pierwsze z tego cyklu szkolenie „Innowacyjne technologie i specjalizacje informatyczne źródłem wzrostu efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa” (INNOTECH).

 

       

 

Projekt ten został zrealizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Przedmiot projektu może nie odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej lub rządu polskiego


 

webmaster: Aneta M. Pielak