10-10-2016

 

Miejsce konferencji:

 

Konferencja BOS 2016 jest organizowana wspólnie przez Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych (PTBOiS) oraz Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (IBS PAN). Konferencja odbędzie się w miejscu specjalnym: w Pałacu Staszica, tradycyjnej siedzibie instytucji i organizacji naukowych o znaczeniu środowiskowym, krajowym i międzynarodowym, a także historycznym. BOS 2016 odbędzie się w dniach 13-14 października 2016 r. (czwartek-piątek).

 


 


 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak