10-10-2016

 

BOS 2016 w Pałacu Staszica w Warszawie, 13-14 października 2016 roku

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kolejna konferencja BOS, BOS 2016, odbędzie się w dniach 13-14 października 2016 roku (czwartek-piątek) w Pałacu Staszica w Warszawie.

 

W najbliższych dniach rozesłane zostanie zaproszenie do zgłaszania referatów i uczestnictwa, jednakże już teraz kierujemy do wszystkich Państwa serdeczne zaproszenie i zachęcamy do kierowania zgłoszeń na adres poczty elektronicznej bos2016@ibspan.waw.pl (formularz rejestracyjny).

 

Tradycyjnie już, współorganizatorem konferencji BOS 2016 jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

 

Podobnie, jak w przypadku konferencji BOS 2014, ważnym aspektem konferencji BOS 2016, w szczególności w kontekście współpracy z IBS PAN, jest jej ścisłe powiązanie z międzynarodowym seminarium International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, która odbywać się będzie w tym samym terminie, również w Pałacu Staszica.

 

Tradycyjnie już, częścią konferencji BOS 2016 będzie również seria referatów pod auspicjami European Working Group MODEST, tj. MODEST 2016 Workshop.

 

*   *   *

 

Konferencje BOS są jednym z najważniejszych forów polskiego środowiska naukowców i praktyków szeroko pojętych badań systemowych i operacyjnych. W organizowanych od prawie trzydziestu lat, obecnie co dwa lata, spotkaniach uczestniczy zazwyczaj około 150-200 osób i prezentowanych jest ponad 100 referatów, które po przejściu procedury recenzyjnej, są publikowane. Tematyka prezentowanych prac obejmuje bardzo szeroki zakres, od zagadnień teoretycznych i metodycznych po zastosowania w przemyśle, gospodarce, zarządzaniu, administracji, obronności itp. Część obrad konferencji przybiera postać autorskich seminariów, często na najwyższym poziomie naukowym, także na skalę międzynarodową.

*   *   *

 

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak