Pracownia Metod Obliczeniowych Optymalizacji
Sekretarz Rady Naukowej
Kierownik Ośrodka Komputerowego

pokój: 330 (III piętro)
telefon/fax (bezpośredni): +(48) 22 38 10 188
fax (do Instytutu): +(48) 22 38 10 105
e-mail: Krzysztof.Szkatula@ibspan.waw.pl

|Zainteresowania naukowe:

  • Analiza probabilistyczna zadań i algorytmów optymalizacji dyskretnej
  • Badania Operacyjne, Informatyka
  • Sieci Komputerowe, Rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem Internetu
  • Międzynarodowy Transfer Technologii oraz Innowacyjność