Polski certyfikat BPMN

certyfikowanie znajomości notacji BPMN
przez
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Korzyści z certyfikacji
Rada Programowa
Krótko o BPMN
Przyznane certyfikaty
Najbliższy egzamin
Organizacja egzaminu
Regulamin egzaminu
Próbny test
Kontakt


| Rada Programowa

  • prof. Sławomir Zadrożny, Dyrektor IBS PAN
  • prof. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska, Dyrektor CAMT
  • dr hab. Maria Ganzha, prof. PAN, IBS PAN
  • dr Renata Gabryelczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
  • mgr inż. Arkadiusz Koperski, Radca Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • prof. Maciej Krawczak, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
  • prof. Piotr Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Roman Weinfeld, Dom Maklerski Banku BPS

  Aktualizacja serwisu: