Polski certyfikat BPMN

certyfikowanie znajomości notacji BPMN
przez
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Korzyści z certyfikacji
Rada Programowa
Krótko o BPMN
Przyznane certyfikaty
Najbliższy egzamin
Organizacja egzaminu
Regulamin egzaminu
Próbny test
Kontakt


| Rada Programowa

 • prof. Sławomir Zadrożny, Dyrektor IBS PAN
 • dr inż. Jan W. Owsiński, z-ca dyrektora ds naukowych IBS PAN
 • mgr Piotr Biernacki, MGX Infoservice
 • prof. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska, Dyrektor CAMT
 • dr hab. Maria Ganzha, prof. PAN, IBS PAN
 • dr Renata Gabryelczyk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • mgr inż. Arkadiusz Koperski, Radca Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • prof. Maciej Krawczak, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • mgr inż. Jacek Nieckuła, Ernst & Young, Business Advisory
 • prof. Piotr Płoszajski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marek Szelągowski, Akademia Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie
 • dr Roman Weinfeld, Dom Maklerski Banku BPS

  


| Najbliższe konferencje

| Prezentacje z konferencjiAktualizacja serwisu: