Strona Serwisu Mediator

Strona głównaAutorzy programu:

Aleksy Barski Bartłomiej Solarz Piotr Staniewski
(+48 22) 36-19-01 w.203 (+48 22) 36-19-01 w.247 (+48 22) 36-19-01 w.223


Tel/Fax: (+48 22) 37-26-05
Autorzy programu wyrażają gorące podziękowania Pani mgr Hannie Bury, Pani mgr Lidii Księżopołskiej i Panu mgr Dariuszowi Wagnerowi. Ich badania nad zagadnieniami oceny grupowej, oraz praca nad wersją DOS-ową "Mediatora" stanowiły główną inspirację do powstania tego programu.
Dziękujemy!