Kategorie
Kalendarz

Załącznik do Porozumienia o powiązaniu kooperacyjnym o znaczeniu ponadregionalnym

Strona główna » Projekty badawcze » Projekty PARP » Ponadregionalny klaster dla cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych » Załącznik do Porozumienia o powiązaniu kooperacyjnym o znaczeniu ponadregionalnym

Załącznik do Porozumienia
o powiązaniu kooperacyjnym o znaczeniu ponadregionalnym

 

Skład Zespołu Roboczego działającego w ramach Porozumienia

 

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, NIP 525 000 86 08, REGON 000 686 434, RIN IV-2/98 (Koordynator Porozumienia): Jan Studziński, tel. +(22) 3810 212, studzins@ibspan.waw.pl

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock, NIP 774 10 25 385, REGON 610217351, RUN 13 (Strona Porozumienia): Andrzej Straszak, tel. +(24) 3664 128, informatyka@wlodkowic.pl

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego, pl. Narutowicza 1, 09-400 Płock, NIP 774-27-86-459, REGON 611 409 070, KRS 0000180105 (Strona Porozumienia): Cezary Supeł, tel. +(24) 3649 989, cezary.supel@igrp.com.pl

Spółka „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o., ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock NIP 774 23 69 968, REGON 610409926, KRS 0000040316 (Strona Porozumienia): Norbert Lisowski, tel. +(24) 364 4 215, nlisowski@wodociagi.pl

Spółka „Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o., ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce, NIP 748 000 19 82, REGON 530 589 590, KRS 0000087374 (Strona Porozumienia): Andrzej Pilch, 791 228 208, andrzejpil@vp.pl

Firma INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, NIP 521 012 04 86, REGON 012542602, KRS 0000086721 (Strona Porozumienia): Robert Bryłka, tel. +(22) 4958 826, Robert.Brylka@intergraph.com

Firma SHULZ-NFOPROD Sp. z o.o., ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań, NIP 779 217 93 65, REGON 634 359 718, KRS 0000117388 (Strona Porozumienia): Leszek Janecki, tel. +(61) 8650 784 (102), leszek.janecki@schulz-infoprod.pl

Firma jednoosobowa WINDSOFT-Usługi Informatyczne, ul. Waryńskiego 28 m. 11, 00-650 Warszawa, NIP 527 137 41 00, REGON 012043916, EDG 198360 (Strona Porozumienia): Marek Kurowski, tel. 607 456 926, makur@xl.wp.pl

Firma jednoosobowa Integrated European Systems, ul. Gierzyńskiego 23/36, 09-407 Płock, NIP 774 194 31 70, REGON 142 180 087, EDG 38247010 (Strona Porozumienia): Piotr Szczodrowski, tel. 693 506 808, piotr.szczodrowski1@wp.pl

 

 • KONTAKT z Koordynatorem Porozumienia
  dla zasięgnięcia bardziej wyczerpującej informacji o projekcie i samym powiązaniu kooperacyjnym prosimy o kontakt z wymienionymi poniżej osobami:
  Kierownik projektu, dr hab. inż. Jan Studziński, studzinski@ibspan.waw.pl
  Dyrektor IBS PAN, prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski, Zbigniew.Nahorski@ibspan.waw.pl
  osoba odpowiedzialna za kontakt z Koordynatorem Porozumienia i administrator strony,
  Aneta M. Pielak, aneta.pielak@ibspan.waw.pl

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www