Kategorie
Kalendarz

Uzasadnienie planowanego projektu PARP

Strona główna » Projekty badawcze » Projekty PARP » Ponadregionalny klaster dla cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych » Uzasadnienie planowanego projektu PARP

Projekt aplikowany dla wczesnej fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych ma na celu stworzenie klastra wiążącego w swojej strukturze podmioty naukowe, biznesowe i branżowe z branży wodociągowej i około-wodociągowej. Klaster o takiej strukturze stworzy możliwość zaawansowanej cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych, co ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowego i zgodnego i z ich przeznaczeniem funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Oznacza to, że wynikiem projektu we wczesnej fazie rozwoju powiązań kooperacyjnych będzie sprawne i poręczne narzędzie kompleksowej informatyzacji miejskich wodociągów, w tym w szczególności miejskich systemów zaopatrzenia w wodę. Aby to osiągnąć, w strukturze klastra uwzględnia się podmioty czterech rodzajów, tworząc w ten sposób formację, która jest w stanie działać w sposób samodzielny i samowystarczalny z punktu widzenia jej możliwości i realizowanych przez nią zadań.

Te rodzaje podmiotów, to:

 • jednostki naukowo-badawcze, odpowiedzialne za rozpoznawanie problemów badawczych w branży wodociągowej i ich rozwiązywanie w sposób teoretyczny, z wykorzystaniem współczesnych metod analizy systemowej, matematyki stosowanej, informatyki i automatyki;
 • firmy o profilu informatycznym, odpowiedzialne za profesjonalne oprogramowywanie algorytmów obliczeniowych opracowanych w jednostkach naukowo-badawczych;
 • przedsiębiorstwa wodociągowe, będące źródłem rozwiązywanych problemów i obiektami badań prowadzonych w ramach projektu;
 • firmy około-biznesowe i konsultingowe, odpowiedzialne za szkolenia, promocję uzyskiwanych rozwiązań i ich propagację.

W ten sposób tworzy się strukturę jedyną w swoim rodzaju, która jest w stanie działać szybko, kompleksowo i w pełnym zakresie problemów związanych z kompleksową informatyzacją przedsiębiorstw wodociągowych. Jednak opracowanie przedstawionego narzędzia do informatyzacji miejskich wodociągów we wczesnej fazie powiązania kooperacyjnego będzie uzasadnione i sensowne, gdy znajdzie ono zastosowanie, to znaczy stworzy mu się możliwość do wykazanie jego przydatności.

Dlatego celem strategicznym projektu jest przejście do dalszej fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych, w której dla wybranych przedsiębiorstw wodociągowych uczestniczących w klastrze zostałyby opracowane przez partnerów klastra i zaimplementowane zintegrowane systemy informatyczne kompleksowego zarządzania miejskimi systemami zaopatrzenia w wodę. Byłyby to prace o charakterze innowacyjnym, ponieważ obecnie w kraju i również zagranicą nie wykonuje się prac o podobnym zakresie, to znaczy dotyczących opracowania i uruchomienia kompleksowego wielomodułowego systemu informatycznego do wspomagania kompleksowego zarządzania i sterowania systemem zaopatrzenia w wodę i kontroli jakości wody, przeznaczonego dla miejskiego systemu wodociągowego.

W wodociągach krajowych i również zagranicznych wykonuje się obecnie prace cząstkowe z punktu widzenia możliwego do stworzenia przez planowany klaster systemu informatycznego, to znaczy wykonuje się jedynie prace związane z realizacją pojedynczych zadań lub uruchamianiem pojedynczych programów wchodzących w skład takiego systemu.

Taka sytuacja w przedsiębiorstwach wodociągowych była i jest w dalszym ciągu spowodowana przyczynami finansowymi i organizacyjnymi, ponieważ tworzenie kompleksowego systemu informatycznego dla sieci wodociągowej jest bardzo kosztowne i czasochłonne i stwarza duże problemy związane z organizacją i koordynacją interdyscyplinarnego zespołu, zajmującego się rozwiązywaniem bardzo zróżnicowanych zadań badawczych z zakresu projektowania złożonych systemów informatycznych, komputerowych systemów wspomagania decyzji, symulacji komputerowej, modelowania i optymalizacji sieci wodociągowych, algorytmów identyfikacji i sterowania, wyznaczania modeli prognozowania obciążenia sieci, komputerowych systemów monitoringu i automatyki, systemów informacji przestrzennej itp. Te trudności dotykają w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowych, dysponujących szczupłą załogą i szczupłymi zasobami finansowymi.

Dlatego wczesna faza rozwoju powiązań kooperacyjnych w projekcie jest niezmiernie ważna, gdyż koncentruje się na stworzeniu zgranego i samodzielnego interdyscyplinarnego zespołu, będącego w stanie szybko, sprawnie i efektywnie rozwiązywać wszystkie problemy związane z kompleksową informatyzacją przedsiębiorstw wodociągowego. Od powodzenia tej fazy zależy też powodzenie fazy kolejnej, poświęconej tworzeniu i implementacji złożonego produktu informatycznego w wybranych przedsiębiorstwach wodociągowych.

Trzeba podkreślić, że właściwa realizacja fazy wczesnej jest warunkiem koniecznym praktycznej realizacji kolejnej fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych, czyli fazy twórczej i wdrożeniowej. Jednocześnie kontynuacja działań w postaci kolejnej fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych po zakończeniu z sukcesem fazy wczesnej, uwypukla sens tworzenia planowanego klastra. W ten sposób stworzy się bowiem narzędzie, które w kolejnej fazie działań będzie miało możliwość sprawdzenia swojej użyteczności w praktyce.

 • KONTAKT z Koordynatorem Porozumienia
  dla zasięgnięcia bardziej wyczerpującej informacji o projekcie i samym powiązaniu kooperacyjnym prosimy o kontakt z wymienionymi poniżej osobami:
  Kierownik projektu, dr hab. inż. Jan Studziński, studzinski@ibspan.waw.pl
  Dyrektor IBS PAN, prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski, Zbigniew.Nahorski@ibspan.waw.pl
  osoba odpowiedzialna za kontakt z Koordynatorem Porozumienia i administrator strony,
  Aneta M. Pielak, aneta.pielak@ibspan.waw.pl

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www