Seria Badania Systemowe - Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
środa, 23 kwietnia 2014
imieniny: Jerzy, Wojciech
wybierz język: plen

Osób online: 5
Kategorie
Kalendarz

Seria Badania Systemowe

Strona główna » Wydawnictwa » Seria Badania Systemowe


 

Seria: Badania Systemowe - wydawana w języku polskim, nakład 300-500 egz.  Dotychczas ukazały się 73 tomy.
                                              Redaktor naukowy serii prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum.
    

 

Nr. tomu Nazwisko i imię autora Tytuł publikacji Recenzenci
(wg terminu ukazania się)

 

T. 1

 

 

Wiesław Ciechanowicz

 

 

Problemy rozwoju paliw i energii.

PWN 1981

 

 

 

T. 2

 

 

Wojciech Zdzieniecki

 

 

Kwalifikacje kadry kierowniczej, a postęp techniczny.

PWN 1981

 

 

 

T. 3

 

 

Stanisław Piasecki,
Zygmunt Kaszubowski

 

 

Optymalizacjasystemów zaopatrzenia.

PWN 1982

 

 

 

T. 4

 

 

Olgierd Hryniewicz

 

 

Optymalne plany statystycznej kontroli jakości produkcji.

PWN 1983

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Jaźwiński
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki

 

 

T. 5

 

 

Janusz Kacprzyk

 

 

Wieloetapowe podejmowanie decyzji w warunkach rozmytości.

PWN 1983

 

 

Prof. dr hab. inż.Kazimierz Mańczak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

 

T. 6

 

 

Kazimierz Malanowski,
Koichi Mizukami

 

 

Constructive Aspects of Optimization.

PWN 1985

 

 

Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum
Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki

 

 

T. 7

 

 

Stanisław Piasecki

 

 

Optymalizacja dostaw z wykorzystaniem transportu rurowego.

PWN 1986

 

 

Prof. dr hab. Stanisław Paszkowski
Doc. dr hab. Andrzej Ameljańczyk

 

 

T. 8

 

 

Jakub Gutenbaum

 

 

Modelowanie matematyczne systemów.

PWN1987

 

 

Prof. dr hab. inż. A. Wierzbicki
Dr hab. Andrzej Weryński

 

 

T. 9

 

 

Jan Stachowicz

 

 

Coal Issues for the 80's: Management problems.
Arising from Technological Changes.

PWN1987

 

 

Prof. L. Wilke
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak
Dr Z. Węgrzyk

 

 

T. 10

 

 

Zespół autorski:
J. Gomułka, A. Jóźwiak, L. Kruś,
B. Łopuch, M. Makowski, J. Rajtar,
W. Rembisz, J. Sosnowski,
L. Wiśniewski, M. Wierzbicki,
T. Wołłodko-Szymczak

 

 

Modele komputerowe rolnictwa polskiego.

PWN1988

 

 

Prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło
Prof. dr hab. Józef Zegar

 

 

T. 11

 

 

Piotr Holnicki
Antoni Żochowski

 

 

Wybrane metody matematyczne analizy jakości powietrza atmosferycznego.

PWN 1990

 

 

Doc. dr hab. Karol Budziński
Doc. dr hab. Józef Korbacz

 

 

T. 12

 

 

Włodzimierz Rembisz

 

 

Procesy wzrostowe w gospodarce żywieniowej. Zagadnienia teoretyczno-modelowe.

PWN 1990

 

 

Prof. dr hab. Augustyn Woś
Dr inż. Marek E. Wierzbicki

 

 

T. 13

 

 

Bogdan Krawiec

 

 

Metody optymalizacji w rolnictwie.

PWN 1991

 

 

Prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
Dr Włodzimierz Rembisz

 

 

T. 14

 

 

Zbigniew Nahorski (Pr.hab.)

 

 

Identyfikacja obiektów z czasem ciągłym na podstawie zakłóconych dyskretnych pomiarów przebiegów przejściowych.

PWN 1991

 

 

Prof. dr hab. Kazimierz Mańczak
Prof. dr hab. Antoni Niederliński

 

 

T. 15

 

 

Michał Inkielman

 

 

Analiza i symulacyjne badania liniowych reguł decyzyjnych do sterowania rozrządem wody w systemach wielozbiornikowych.

PWN 1991

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski
Dr inż. Janusz Żelaziński

 

 

T. 16

 

 

Ryszard Budziński

 

 

Rozwiązania kompromisowe w projektowaniu organizacyjno gospodarczego urządzenia
przedsiębiorstwa rolnego.

IBS PAN 1991

 

 

Prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło
Prof. dr hab. Bogdan Krawiec
Dr Bolesław Borkowski

 

 

T. 17

 

 

Marek Libura (pr. hab.)

 

 

Analiza wrażliwości rozwiązań zadań optymalizacji dyskretnej.

IBS PAN 1993; Druk:Zakł. Wyd.- Poligr. SYNPRESS

 

 

Prof. dr hab. inż. Juliusz L. Kulikowski
Prof. dr hab. Eugeniusz Toczyłowski

 

 

T. 18

 

 

Leon Słomiński,
Ignacy Kaliszewski (Red.)

 

 

Problemy równoległej optymalizacji dyskretnej.

IBS PAN 1993

 

 

Prof. dr hab. inż. Juliusz L. Kulikowski
Dr Włodzimierz Ogryczak

 

 

T. 19

 

 

Michał Inkielman (pr.hab.)

 

 

Symulacyjne metody analizy sterowanych wielozbiornikowych systemów wodnych.

IBS PAN

 

 

Prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarek
Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski

 

 

T. 20

 

 

Jakub Gutenbaum,
Michał Inkielman (Red.)

 

 

Symulacyjny model gospodarki Polski.

IBS PAN 1998

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

 

 

T. 21

 

 

Roman Kulikowski,
Marek Libura,
Leon Słomiński

 

 

Wspomaganie decyzji inwestycyjnych.

IBS PAN1998

 

 

Prof. dr hab. Maria Podgórska
Doc. dr hab. Leszek Zaremba

 

 

T. 22

 

 

Ryszard Budziński

 

 

System rachunkowości transakcyjnej - algorytmy- metodyka - informatyka.

IBS PAN 1998

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
Prof. dr hab. Zenon Głodek

 

 

T. 23

 

 

Krzysztof Szkatuła

(pr. hab.)

 

 

Analiza przypadku średniego w optymalizacji dyskretnej. Wielowymiarowe zadanie załadunku
oraz zadanie szeregowania prac.

IBS PAN 1999

 

 

Prof. dr hab. inż. Juliusz L. Kulikowski
Dr hab. Włodzimierz Ogryczak

 

 

T. 24

 

 

Ryszard Budziński

 

 

Komputerowy system przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie.

IBS PAN  2000

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
Prof. dr hab. Bogdan Krawiec

 

 

T. 25

 

 

Maciej Krawczak,
Antoni Miklewski,
Andrzej Jakubowski,
Piotr Konieczny

 

 

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. Wybrane zagadnienia.

BS PAN 2000

 

 

Prof. dr hab. Bogdan Krawiec
Doc. dr hab. Leszek Zaremba

 

 

T. 26

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz,
Janusz Kacprzyk
(Red.)

 

 

Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji.

IBS PAN 2000

 

 

Ocena merytoryczna
Komitet Naukowo-Programowy konferencji

 

 

T. 27

 

 

Krzysztof Kołowrocki

(pr. hab.)

 

 

Asymptotyczne podejście do analizy niezawodności systemów.

IBS PAN 2001

 

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Karpiński
Dr hab. inż. Józef Żurek

 

 

T. 28

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz (Red.)

 

 

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych.

IBS PAN 2001

 

 

Dr hab. Ryszard Budziński
Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Dr hab. Adam Kopiński
Doc. dr hab. Marek Libura
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

 

T. 29

 

 

Mirosław Kwiesielewicz (pr. hab.)

 

 

Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte porównania parami.

IBS PAN 2002

 

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Prof. dr hab. Franciszek Milkiewicz

 

 

T. 30

 

 

Franciszek Grabski

 

 

Semi-markowskie modele niezawodności i eksploatacji.

IBS PAN 2002

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Jaźwiński
Prof. dr hab. Janusz Karpiński

 

 

T. 31

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz   (Red.)

 

 

Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów
decyzyjnych w gospodarce.

IBS PAN 2002

 

 

Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
Dr inż. Lech Kruś
Dr inż. Edward Michalewski
Prof. dr hab. Andrzej Straszak
Dr inż. Jan Studziński
Dr Sławomir Zadrożny

 

 

T. 32

 

 

Jakub Gutenbaum

 

 

Modelowanie matematyczne systemów. Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.

Wyd. 3 popr. i uzup.
EXIT 2003

 

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki

 

 

T. 33

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz (Red.)

 

 

Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu.

IBS PAN 2003

 

 

Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
Dr inż. Edward Michalewski
Prof. dr hab. Andrzej Straszak
Dr inż. Jan Studziński
Dr Sławomir Zadrożny

 

 

T. 34

 

 

Edward Michalewski   (pr. hab.)

 

 

Podstawy metody analizy diagnostycznej i projektowania systemów zarządzania (Metoda Diana).                                                    

IBS PAN 2004

 

 

Prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski
Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

 

 

T. 35

 

 

Jan Studziński

 

 

Identyfikacja, symulacja i sterowanie oczyszczalniami ścieków.

IBS PAN 2004

 

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

 

T. 36

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz (Red.)

 

 

Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska.

IBS PAN 2004

 

 

Dr Lucyna Bogdan
Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Dr Grażyna Petryczek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak
Dr inż. Jan Studziński

 

 

T. 37

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz (Red.)

 

 

Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska (Suplement).

IBS PAN 2004

 

 

Dr hab. inż. Maciej Krawczak
Dr Grażyna Petryczek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak                        Dr inż. Jan Studziński

 

 

T. 38

 

 

Piotr Suchomski  (pr. hab.)

 

 

Synteza algorytmów odpornego sterowania w czasie dyskretnym.  

IBS PAN 2004

 

 

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz
Doc. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

 

 

T. 39

 

 

Barbara Mażbic-Kulma,
Anna Pogorzelec,
Ewa Komorowska

 

 

Lokalizacja obiektów. Wybrane modele, algorytmy i zastosowania.

IBS PAN 2005

 

 

Prof. dr hab. Ireneusz Nykowski
Dr hab. Włodzimierz Ogryczak

 

 

T. 40

 

 

Ewa Bednarczuk (pr. hab.)

 

 

Parametryczne problemy optymalizacji wielokryterialnej. Warunki stabilności rozwiązań.

IBS PAN 2005

 

 

Dr hab. Włodzimierz Ogryczak
Doc. dr hab. Antoni Żochowski

 

 

T. 41

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz (Red.)

 

 

Zastosowanie informatyki w nauce, technice i zarządzaniu.

IBS PAN 2005

 

 

Dr inż. Lucyna Bogdan
Prof. dr hab. Ludosław Drelichowski
Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Dr inż. Edward Michalewski
Dr inż. Grażyna Petryczek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

 

T. 42

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz (Eds.)

 

 

Applications of infromatics in environment engineering and medicine.

IBS PAN 2005

 

Prof. dr hab. Ludosław Drelichowski
Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Dr inż. Edward Michalewski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

 

T. 43

 

 

Przemysław Grzegorzewski (pr. hab.)

 

 

Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności. Metody statystyczne dla nieprecyzyjnych danych.

EXIT 2006

 

 

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz                     Doc. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

 

 

T. 44

 

 

Sławomir Zdrożny (pr. hab.)

 

 

Zapytania nieprecyzyjne i lingwistyczne podsumowania baz danych.

EXIT 2006

 

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak
Doc dr hab. inż. Maciej Krawczak

 

 

T. 45

 

 

Jan Studziński,
Olgierd Hryniewicz

 

 

Modelling concepts and decision suport in environmental systems.

IBS PAN 2006

 

 

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

 

T. 46

 

 

Piotr Holnicki-Szulc (pr. hab.)

 

 

Modele propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zastosowaniu do kontroli i sterowania jakością

środowiska.

EXIT 2006

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
Dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

 

 

T. 47

 

 

Wiesław Krajewski  (pr. hab.)

 

 

Wybrane metody wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych.

EXIT 2006

 

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
Doc. dr hab. inż. Antoni Żochowski

 

 

T. 48

 

 

Hubert Wysoki  (pr. hab.)

 

 

Zastosowanie nieklasycznego rachunku operatorów do identyfikacji liniowych układów dynamicznych.

EXIT 2006

 

 

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski

 

 

T. 49

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz (Eds.)

 

 

Rozwój i zastosowanie metod ilościowych i technik informacyjnych wspomagających decyzje.

IBS PAN 2006

 

 

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak
Dr inż. Jan Studziński

 

 T. 50

 

 

Jan Studziński,
Olgierd Hryniewicz (Eds.)

 

Development of methods and technologies of informatics for process modeling and management.

IBS PAN 2006

 

 

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Dr inż. Jan Studziński

 

T. 51

 

 

Andrzej Myśliński (pr. hab.)

 

 

Shape optimization of partial distributed nonlinear systems.

EXIT 2006

 

 

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Malanowski
Prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński (PW)

 

 

T. 52

 

 

Jan Studziński,
Olgierd Hryniewicz (Eds.)

 

Eco-Info and Systems Research.

IBS PAN 2006

 

 

Prof. Andrzej Straszak
Dr Lucyna Bogdan

 

 

T. 53

 

 

Stanisława E. Licznar,
Michał Licznar,
Paweł Licznar (Eds.)

 

 

Monitoring środowiska: Badania pokrywy glebowej Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.

IBS PAN 2006

 

 

Dr hab. Janusz Łomotowski
Dr hab. inż. Jan Studziński

 

 T. 54

 

 

Jan Stachowicz (Ed.)

 

 

Intellectual capital management in regional pro-innovative networks.

EXIT 2006

 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak
Prof. dr hab. Ewa Bojar

 

 T. 55

 

 

Janusz Łomotowski

 

 

 

 

Problemy stabilności wody
w systemach wodociągowych.

IBS PAN 2007

 

 

Dr hab. inż. Ryszard Szetela
Dr hab. inż. Jan Studziński

 

 

T.56

 

 

Władysław Homenda (pr. hab.)

 

 

Inteligentne technologie obliczeniowe. Wybrane metody i ich zastosowanie.                                  

EXIT 2007

 

 

Prof. dr hab. inż Witold Pedrycz
Prof. dr hab. inż. Bogdan Macukow

 

 

T.57

 

 

Izabela Rojek

 

 

Projektowanie systemu informatycznego zarządzania miejska siecią wodociągową.

EXIT 2007

 

 

Doc. dr hab .inż. Michał Inkielman
Doc. dr hab. inż. Piotr Holnicki-Szulc

 

 

T. 58

 

 

Janusz Łomotowski,
Ewa Burszta-Adamiak,
Magdalena Koszycka,
Zdzisław Jary

 

 

Metody i technologie badania zanieczyszczeń cieczy.

IBS PAN 2008

 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger

 

 

T. 59

 

 

Marcin Stachura

 

 

Komputerowa stymulacja i optymalizacja modelu oczyszczalni ścieków.                                                               

IBS PAN 2008

 

 

Dr hab. Janusz Łomotowski
Prof. dr hab. Krzysztof Janiszowski

 

 

T. 60

 

 

Adam Niewiadomski

 

 

Methods for linguistic summarization of data. Applications of fuzzy sets and their extensions.

EXIT 2008

 

 

Dr hab. Sławomir Zadrożny
Dr hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipińska

 

 

T. 61

 

Przemysław Różewski,
Gemma Kusztina,
Oleg Zaikin

 

 

Modele i metody zarządzania procesem Otwartego Nauczania Zdalnego.

(Warszawa-Szczecin, 2008)

 

 

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

 

 

T. 62

Janusz Kacprzyk,  Andrzej Najgebauer, Piotr Sienkiewicz (Red.) 

 

Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki.   

IBS PAN, PTBOiS 2008

 

Publikacja opiniowana przez zespół recenzentów, którego skład podano w treści tomu.

 

T. 63

Olgierd Hryniewicz, Andrzej Straszak, Jan Studziński (Red.)

 

Badania operacyjne i systemowe środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja.

IBS PAN, PTBOiS 2008

 

Publikacja opiniowana przez zespół recenzentów, którego skład podano w treści tomu.

 

T. 64

Jan W. Owsiński, Zbigniew Nahorski, Tomasz Szapiro (Red.)

 

Badania operacyjne i systemo-we: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość.

IBS PAN, PTBOiS 2008

 

 

Publikacja opiniowana przez zespół recenzentów, którego skład podano w treści tomu.

 

 


 

T. 65
Antoni Wiliński

GMDH- metoda grupowania argumentów w zadaniach zautomatyzowanej predykcji zachowań rynków finansowych.                

IBS PAN 2009, Warszawa-Szczecin

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak                Doc. dr hab. inż. Maciej Krawczak
T. 66
Janusz Ryszard Rak

Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę.                                                    

IBS PAN 2009

Dr hab. inż. Michał Inkielman                             Dr hab. inż. Janusz Łomotowski
Dr hab. inż. Jan Studziński

T. 67
Jan W. Owsiński (Red.)

Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia.                                           

IBS PAN 2010

Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik                            Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
T. 68
Umberto Viaro

Essays on stability analysis and model reduction.                                              

IBS PAN 2010

Prof. Jerzy Klamka                                               Prof. Stanisław Bańka
T. 69
Leszek Klukowski

Methods of estimation of relations of: equivalence, tolerance and preferencje in a finie set.                                                 

IBS PAN 2011

Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski                 Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik
T. 70
Lech Kruś

Wielokryterialne decyzje kooperacyjne. Metody wspomagania komputerowego.         

IBS PAN 2011

Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski                   Prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki
T. 71
Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki, Jacek Sierak

Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury.

IBS PAN 2013

Prof. dr hab. Kazimierz Pająk                                Dr Mirosław Czekaj
T. 72
Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Jan Studziński

Bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

IBS PAN 2013

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski                     Dr hab. inż. Izabela Zimoch
T. 73
Sławomir Zadrożny

Rozmytość i bipolarność w inteligentnym wyszukiwaniu informacji.

BS PAN 2013

Dr hab. inż. Maciej Krawczak                             Dr Marek Reformat

 

Uwaga: nakłady 150 egz + 100 egz. EXIT .; cena 1 egz. w oparciu o kalkulacje kosztów 20-35 zł.

 

 

Strona główna
Wydarzenie
 Profesor Janusz Kacprzyk otrzymał IFSA 2013 Award, najbardziej prestiżową nagrodę International Fuzzy Systems Association (IFSA), za całokształt osiągnięć naukowych w dziedzinie systemów rozmytych oraz działalność na rzecz IFSA. Jest szóstym kolejnym laureatem tej nagrody, po profesorach L.A. Zadehu, G.J. Klirze, T. Terano. R.R. Yagerze i E....czytaj dalej »


Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www