Seria Badania Systemowe - Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
czwartek, 18 grudnia 2014
imieniny: Bogusław, Laura
wybierz język: plen

Osób online: 2
Kategorie
Kalendarz

Seria Badania Systemowe

Strona główna » Wydawnictwa » Seria Badania Systemowe


 

Seria: Badania Systemowe - wydawana w języku polskim, nakład 300-500 egz.  Dotychczas ukazały się 73 tomy.

Redaktor naukowy serii prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum.    

Nr. tomu Nazwisko i imię autora Tytuł publikacji Recenzenci
(wg terminu ukazania się)

 

T. 1

 

 

Wiesław Ciechanowicz

 

Problemy rozwoju paliw i energii.

PWN 1981

 

 

T. 2

 

 

Wojciech Zdzieniecki

 

Kwalifikacje kadry kierowniczej, a postęp techniczny.

PWN 1981

 

 

T. 3

 

 

Stanisław Piasecki,
Zygmunt Kaszubowski

 

Optymalizacjasystemów zaopatrzenia.

PWN 1982

 

 

T. 4

 

 

Olgierd Hryniewicz

 

Optymalne plany statystycznej kontroli jakości produkcji.

PWN 1983

 

Prof. dr hab. Jerzy Jaźwiński
Prof. dr hab. inż. Stanisław Piasecki

 

 

T. 5

 

 

Janusz Kacprzyk

 

Wieloetapowe podejmowanie decyzji w warunkach rozmytości.

PWN 1983

 

Prof. dr hab. inż.Kazimierz Mańczak
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

T. 6

 

 

Kazimierz Malanowski,
Koichi Mizukami

 

Constructive Aspects of Optimization.

PWN 1985

 

Prof. dr hab. inż. Jakub Gutenbaum
Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki

 

T. 7

 

 

Stanisław Piasecki

 

 

Optymalizacja dostaw z wykorzystaniem transportu rurowego.

PWN 1986

 

Prof. dr hab. Stanisław Paszkowski
Doc. dr hab. Andrzej Ameljańczyk

 

 

T. 8

 

 

Jakub Gutenbaum

 

 

Modelowanie matematyczne systemów.

PWN1987

 

Prof. dr hab. inż. A. Wierzbicki
Dr hab. Andrzej Weryński

 

T. 9

 

 

Jan Stachowicz

 

 

Coal Issues for the 80's: Management problems.
Arising from Technological Changes.

PWN1987

 

Prof. L. Wilke
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak
Dr Z. Węgrzyk

 

T. 10

 

 

Zespół autorski:
J. Gomułka, A. Jóźwiak, L. Kruś,
B. Łopuch, M. Makowski, J. Rajtar,
W. Rembisz, J. Sosnowski,
L. Wiśniewski, M. Wierzbicki,
T. Wołłodko-Szymczak

 

Modele komputerowe rolnictwa polskiego.

PWN1988

 

 

Prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło
Prof. dr hab. Józef Zegar

 

 

T. 11

 

 

Piotr Holnicki
Antoni Żochowski

 

 

Wybrane metody matematyczne analizy jakości powietrza atmosferycznego.

PWN 1990

 

Doc. dr hab. Karol Budziński
Doc. dr hab. Józef Korbacz

 

 

T. 12

 

 

Włodzimierz Rembisz

 

 

Procesy wzrostowe w gospodarce żywieniowej. Zagadnienia teoretyczno-modelowe.

PWN 1990

 

Prof. dr hab. Augustyn Woś
Dr inż. Marek E. Wierzbicki

 

 

T. 13


 

Bogdan Krawiec

 

Metody optymalizacji w rolnictwie.

PWN 1991

 

Prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
Dr Włodzimierz Rembisz

 

T. 14

 

 

Zbigniew Nahorski (Pr.hab.)

 

 

Identyfikacja obiektów z czasem ciągłym na podstawie zakłóconych dyskretnych pomiarów przebiegów przejściowych.

PWN 1991

 

Prof. dr hab. Kazimierz Mańczak
Prof. dr hab. Antoni Niederliński

 

 

T. 15

 

 

Michał Inkielman

 

 

Analiza i symulacyjne badania liniowych reguł decyzyjnych do sterowania rozrządem wody w systemach wielozbiornikowych.

PWN 1991

 

Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski
Dr inż. Janusz Żelaziński

 

 

T. 16

 

 

Ryszard Budziński

 

 

Rozwiązania kompromisowe w projektowaniu organizacyjno gospodarczego urządzenia przedsiębiorstwa rolnego.

IBS PAN 1991

 

Prof. dr hab. Zygmunt Dowgiałło
Prof. dr hab. Bogdan Krawiec
Dr Bolesław Borkowski

 

T. 17

 

 

Marek Libura (pr. hab.)

 

 

Analiza wrażliwości rozwiązań zadań optymalizacji dyskretnej.

IBS PAN 1993

 

Prof. dr hab. inż. Juliusz L. Kulikowski
Prof. dr hab. Eugeniusz Toczyłowski

 

T. 18

 

 

Leon Słomiński,
Ignacy Kaliszewski (Red.)

 

Problemy równoległej optymalizacji dyskretnej.

IBS PAN 1993

 

Prof. dr hab. inż. Juliusz L. Kulikowski
Dr Włodzimierz Ogryczak

 

T. 19

 

 

Michał Inkielman (pr.hab.)

 

 

Symulacyjne metody analizy sterowanych wielozbiornikowych systemów wodnych.

IBS PAN 1995

 

Prof. dr hab. Zdzisław Kaczmarek
Prof. dr hab. Krzysztof Malinowski

 

 

T. 20

 

 

Jakub Gutenbaum,
Michał Inkielman (Red.)

 

Symulacyjny model gospodarki Polski.

IBS PAN 1998

 

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

 

 

T. 21

 

 

Roman Kulikowski,
Marek Libura,
Leon Słomiński

 

Wspomaganie decyzji inwestycyjnych.

IBS PAN1998

 

Prof. dr hab. Maria Podgórska
Doc. dr hab. Leszek Zaremba

 

T. 22

 

 

Ryszard Budziński

 

 

System rachunkowości transakcyjnej - algorytmy- metodyka - informatyka.

IBS PAN 1998

 

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
Prof. dr hab. Zenon Głodek

 

 

T. 23

 

 

Krzysztof Szkatuła (pr. hab.)

 

 

Analiza przypadku średniego w optymalizacji dyskretnej. Wielowymiarowe zadanie załadunku oraz zadanie szeregowania prac.

IBS PAN 1999

 

Prof. dr hab. inż. Juliusz L. Kulikowski
Dr hab. Włodzimierz Ogryczak

 

 

T. 24

 

 

Ryszard Budziński

 

 

Komputerowy system przetwarzania danych ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie.

IBS PAN  2000

 

Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
Prof. dr hab. Bogdan Krawiec

 

 

T. 25

 

 

Maciej Krawczak,
Antoni Miklewski,
Andrzej Jakubowski,
Piotr Konieczny

 

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym. Wybrane zagadnienia.

IBS PAN 2000

 

Prof. dr hab. Bogdan Krawiec
Doc. dr hab. Leszek Zaremba

 

T. 26

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz,
Janusz Kacprzyk
(Red.)

 

Technologie informatyczne w zarządzaniu. Systemy wspomagania decyzji.

IBS PAN 2000

 

Ocena merytoryczna
Komitet Naukowo-Programowy konferencji

 

T. 27

 

 

Krzysztof Kołowrocki (pr. hab.)

 

 

Asymptotyczne podejście do analizy niezawodności systemów.

IBS PAN 2001

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Karpiński
Dr hab. inż. Józef Żurek

 

 

T. 28

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz (Red.)

 

 

Rozwój i zastosowania technologii i systemów informatycznych.

IBS PAN 2001

 

 

Dr hab. Ryszard Budziński
Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Dr hab. Adam Kopiński
Doc. dr hab. Marek Libura
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

T. 29

 

 

Mirosław Kwiesielewicz (pr. hab.)

 

 

Analityczny hierarchiczny proces decyzyjny. Nierozmyte i rozmyte porównania parami.

IBS PAN 2002

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Prof. dr hab. Franciszek Milkiewicz

 

 

T. 30

 

 

Franciszek Grabski

 

 

Semi-markowskie modele niezawodności i eksploatacji.

IBS PAN 2002

 

Prof. dr hab. Jerzy Jaźwiński
Prof. dr hab. Janusz Karpiński

 

 

T. 31

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz  

(Red.)

 

Komputerowe wspomaganie zarządzania i procesów
decyzyjnych w gospodarce.

IBS PAN 2002


 

Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
Dr inż. Lech Kruś
Dr inż. Edward Michalewski
Prof. dr hab. Andrzej Straszak
Dr inż. Jan Studziński
Dr Sławomir Zadrożny

 

T. 32

 

 

Jakub Gutenbaum

 

 

Modelowanie matematyczne systemów. Problemy współczesnej nauki. Teoria i zastosowania.

Wyd. 3 popr. i uzup.
EXIT 2003

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
Prof. dr hab. inż. Andrzej Wierzbicki

 

 

T. 33

 

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz

(Red.)

 

Zastosowania informatyki i analizy systemowej w zarządzaniu.

IBS PAN 2003


 

Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
Dr inż. Edward Michalewski
Prof. dr hab. Andrzej Straszak
Dr inż. Jan Studziński
Dr Sławomir Zadrożny

 

 

T. 34

 

 

Edward Michalewski   (pr. hab.)

 

 

Podstawy metody analizy diagnostycznej i projektowania systemów zarządzania (Metoda Diana).                                                    

IBS PAN 2004

 

Prof. dr hab. inż. Ludosław Drelichowski
Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz

 

 

T. 35


 

Jan Studziński

 

Identyfikacja, symulacja i sterowanie oczyszczalniami ścieków.

IBS PAN 2004

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 


T. 36


Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz

(Red.)

Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska.

IBS PAN 2004

Dr Lucyna Bogdan
Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Dr Grażyna Petryczek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak
Dr inż. Jan Studziński

T. 37


Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz

(Red.)

Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska (Suplement).

IBS PAN 2004

Dr hab. inż. Maciej Krawczak

Dr Grażyna Petryczek

Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

Dr inż. Jan Studziński

 

T. 38

Piotr Suchomski  (pr. hab.)

Synteza algorytmów odpornego sterowania w czasie dyskretnym.  

IBS PAN 2004

Prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz
Doc. dr hab. inż. Piotr Kulczycki

T. 39

Barbara Mażbic-Kulma,
Anna Pogorzelec,
Ewa Komorowska

Lokalizacja obiektów. Wybrane modele, algorytmy i zastosowania.

IBS PAN 2005

Prof. dr hab. Ireneusz Nykowski
Dr hab. Włodzimierz Ogryczak

T. 40


Ewa Bednarczuk (pr. hab.)


Parametryczne problemy optymalizacji wielokryterialnej. Warunki stabilności rozwiązań.

IBS PAN 2005

Dr hab. Włodzimierz Ogryczak
Doc. dr hab. Antoni Żochowski


T. 41


Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz

(Red.)

Zastosowanie informatyki w nauce, technice i zarządzaniu.

IBS PAN 2005

Dr inż. Lucyna Bogdan
Prof. dr hab. Ludosław Drelichowski
Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Dr inż. Edward Michalewski
Dr inż. Grażyna Petryczek
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

T. 42


Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz

(Eds.)

 

Applications of infromatics in environment engineering and medicine.

IBS PAN 2005

Prof. dr hab. Ludosław Drelichowski
Prof. dr hab. Olgierd Hryniewicz
Dr inż. Edward Michalewski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

 

T. 43


 

Przemysław Grzegorzewski (pr. hab.)

 

Wspomaganie decyzji w warunkach niepewności. Metody statystyczne dla nieprecyzyjnych danych.

EXIT 2006

 

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz                    

Doc. dr hab. inż. Piotr Kulczycki


T. 44


Sławomir Zdrożny (pr. hab.)

Zapytania nieprecyzyjne i lingwistyczne podsumowania baz danych.

EXIT 2006

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Mańczak
Doc dr hab. inż. Maciej Krawczak

T. 45


Jan Studziński,
Olgierd Hryniewicz

Modelling concepts and decision suport in environmental systems.

IBS PAN 2006

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak

T. 46


Piotr Holnicki-Szulc (pr. hab.)


Modele propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych w zastosowaniu do kontroli i sterowania jakością środowiska.

EXIT 2006

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
Dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler

 

T. 47


Wiesław Krajewski  (pr. hab.)

Wybrane metody wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych.

EXIT 2006

Prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
Doc. dr hab. inż. Antoni Żochowski

T. 48


Hubert Wysoki  (pr. hab.)

Zastosowanie nieklasycznego rachunku operatorów do identyfikacji liniowych układów dynamicznych.

EXIT 2006

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski

 

T. 49

 

Jan Studziński,
Ludosław Drelichowski,
Olgierd Hryniewicz

(Eds.)

Rozwój i zastosowanie metod ilościowych i technik informacyjnych wspomagających decyzje.

IBS PAN 2006

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak
Dr inż. Jan Studziński

 T. 50


Jan Studziński,
Olgierd Hryniewicz

(Eds.)

Development of methods and technologies of informatics for process modeling and management.

IBS PAN 2006

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Dr inż. Jan Studziński

T. 51


Andrzej Myśliński (pr. hab.)

Shape optimization of partial distributed nonlinear systems.

EXIT 2006

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Malanowski
Prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński (PWN)

T. 52


Jan Studziński,
Olgierd Hryniewicz (Eds.)

Eco-Info and Systems Research.

IBS PAN 2006

Prof. Andrzej Straszak
Dr Lucyna Bogdan

T. 53


Stanisława E. Licznar,
Michał Licznar,
Paweł Licznar (Eds.)

Monitoring środowiska: Badania pokrywy glebowej Parku Szczytnickiego we Wrocławiu.

IBS PAN 2006

Dr hab. Janusz Łomotowski
Dr hab. inż. Jan Studziński

 T. 54


Jan Stachowicz (Ed.)


Intellectual capital management in regional pro-innovative networks.

EXIT 2006

Prof. dr hab. inż. Andrzej Straszak
Prof. dr hab. Ewa Bojar

T. 55


 

Janusz Łomotowski

 
 

 

Problemy stabilności wody
w systemach wodociągowych.

IBS PAN 2007

 

Dr hab. inż. Ryszard Szetela
Dr hab. inż. Jan Studziński

 

T.56


 

Władysław Homenda (pr. hab.)


 

Inteligentne technologie obliczeniowe. Wybrane metody i ich zastosowanie.                                  

EXIT 2007

 

Prof. dr hab. inż Witold Pedrycz
Prof. dr hab. inż. Bogdan Macukow

T.57


Izabela Rojek


Projektowanie systemu informatycznego zarządzania miejska siecią wodociągową.

EXIT 2007

Doc. dr hab .inż. Michał Inkielman
Doc. dr hab. inż. Piotr Holnicki-Szulc

T. 58

 

Janusz Łomotowski,
Ewa Burszta-Adamiak,
Magdalena Koszycka,
Zdzisław Jary

Metody i technologie badania zanieczyszczeń cieczy.


IBS PAN 2008

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger


 

T. 59

 

Marcin Stachura

 

Komputerowa stymulacja i optymalizacja modelu oczyszczalni ścieków.                                                               

IBS PAN 2008

 

Dr hab. Janusz Łomotowski
Prof. dr hab. Krzysztof JaniszowskiT. 60

 

Adam Niewiadomski


 

Methods for linguistic summarization of data. Applications of fuzzy sets and their extensions.

EXIT 2008

 

Dr hab. Sławomir Zadrożny
Dr hab. inż. Liliana Byczkowska-Lipińska


T. 61

 

Przemysław Różewski,
Gemma Kusztina,
Oleg Zaikin

 

Modele i metody zarządzania procesem Otwartego Nauczania Zdalnego.

(Warszawa-Szczecin, 2008)

 

Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz


T. 62

 

Janusz Kacprzyk,  Andrzej Najgebauer, Piotr Sienkiewicz (Red.) 

 

Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki.  

IBS PAN, PTBOiS 2008

 

Publikacja opiniowana przez zespół recenzentów, którego skład podano w treści tomu.


T. 63

 

Olgierd Hryniewicz, Andrzej Straszak, Jan Studziński (Red.)

 

Badania operacyjne i systemowe środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja.

IBS PAN, PTBOiS 2008

 

Publikacja opiniowana przez zespół recenzentów, którego skład podano w treści tomu.

 

T. 64

 

Jan W. Owsiński, Zbigniew Nahorski, Tomasz Szapiro (Red.)

 

Badania operacyjne i systemo-we: decyzje, gospodarka, kapitał ludzki i jakość.

IBS PAN, PTBOiS 2008

 

Publikacja opiniowana przez zespół recenzentów, którego skład podano w treści tomu.

 

T. 65

 

Antoni Wiliński

 

GMDH- metoda grupowania argumentów w zadaniach zautomatyzowanej predykcji zachowań rynków finansowych.

IBS PAN 2009, Warszawa-Szczecin

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak

Doc. dr hab. inż. Maciej Krawczak

 

T. 66

 

Janusz Ryszard Rak

 

Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę.                                      

IBS PAN 2009

 

Dr hab. inż. Michał Inkielman   

Dr hab. inż. Janusz Łomotowski

Dr hab. inż. Jan Studziński

 

T. 67

 

Jan W. Owsiński (Red.)

Analiza systemów przestrzennych. Wybrane zagadnienia.                                        

IBS PAN 2010

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Mercik         
Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

 

T. 68

 

Umberto Viaro

Essays on stability analysis and model reduction.                                         

IBS PAN 2010

 

Prof. Jerzy Klamka     
Prof. Stanisław Bańka

 

T. 69

 

Leszek Klukowski

 

Methods of estimation of relations of: equivalence, tolerance and preferencje in a finie set.                                                 

IBS PAN 2011

 

Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski

Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik

 

T. 70

 

Lech Kruś

 

Wielokryterialne decyzje kooperacyjne. Metody wspomagania komputerowego.         

IBS PAN 2011

 

Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski        

Prof. dr hab. inż. Andrzej P. Wierzbicki

 

T. 71

 

Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki, Jacek Sierak

 

Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury.

IBS PAN 2013

 

Prof. dr hab. Kazimierz Pająk        

Dr Mirosław Czekaj

 

T. 72

 

Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Jan Studziński

 

Bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

IBS PAN 2013

 

Prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski        

Dr hab. inż. Izabela Zimoch

 

T. 73

 

Sławomir Zadrożny

 

Rozmytość i bipolarność w inteligentnym wyszukiwaniu informacji.

IBS PAN 2013

 

Dr hab. inż. Maciej Krawczak       

Dr Marek Reformat

 

Uwaga: nakłady 150 egz + 100 egz. EXIT .; cena 1 egz. w oparciu o kalkulacje kosztów 20-35 zł.

 

 

Strona główna
Wydarzenie
Miło nam poinformować, ze nasz Kolega, dr hab. Marcin Paprzycki, prof. PAN został wybrany w dniu 28 pazdziernika 2014 roku, Prezesem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). Cieszymy się również, że nasza Koleżanka, dr hab. Maria Ganzha, prof. PAN, została wybrana członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału...czytaj dalej »

W dniu 18 września 2014 roku Profesor Janusz Kacprzyk otrzymał tytuł doktora honoris causa w Széchenyi István University w Győr (Węgry).  To kolejny dowód uznania dla wybitnych osiągnięć Profesora Kacprzyka. Serdecznie gratulujemy !  czytaj dalej »


Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +(48 22) 38 10 100
fax +(48 22) 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Subskrybuj newsletter

Projektowanie stron www